Recenzenci

Recenzenci tomu XIII (2017)

 • dr hab. Małgorzata Abassy, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • dr hab. Irina Аdelgejm, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa
 • dr Siergiej Bażow, Instytut Filozofi i Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa
 • prof. dr hab. Мichaił Gromow, Instytut Kultur Słowiańskich Rosyjskiego Uniwersytetu Państwowego im. Kosygina, Moskwa
 • dr Aleksy Kucy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • dr Jelena Łopatina, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa
 • dr Gieorgij Mielnikow, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa
 • prof. dr hab. Lech Miodyński, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • dr Оleg Niemienskij, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa
 • dr Olga Tufanowa, Instytut Literatur Światowych Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa
 • dr Wadim Wołobujew, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa
 • prof. Anna Woźniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Paweł Wróblewski, Uniwersytet Wrocławski

Recenzenci tomu XII (2016)

 • N. Maslennikowa, Moskiewski Uniwersytet Państwowy (MGU)
 • E. Łopatina, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie
 • O. Niemenskij, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie
 • W. Wołobujew, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie
 • I. Adelgejm, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie
 • A. Kotkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Recenzenci tomu XI (2015)

 • dr hab., prof. Akademii Jana Długosza w Częstochowie Agnieszka Czajkowska
 • dr hab., prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Aurelia Kotkiewicz
 • prof. dr hab. Lubow Makarowa, Państwowy Uniwersytet w Syktywkarze (Rosja)
 • dr hab., prof. Akademii Jana Długosza w Częstochowie Anna Wypych-Gawrońska