Recenzenci

Recenzenci tomu XII (2016)

  • N. Maslennikowa, Moskiewski Uniwersytet Państwowy (MGU)
  • E. Łopatina, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie
  • O. Niemenskij, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie
  • W. Wołobujew, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie
  • I. Adelgejm, Instytut Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie
  • A. Kotkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Recenzenci tomu XI (2015)

  • dr hab., prof. Akademii Jana Długosza w Częstochowie Agnieszka Czajkowska
  • dr hab., prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Aurelia Kotkiewicz
  • prof. dr hab. Lubow Makarowa, Państwowy Uniwersytet w Syktywkarze (Rosja)
  • dr hab., prof. Akademii Jana Długosza w Częstochowie Anna Wypych-Gawrońska