Polska Myśl Pedagogiczna

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska

Rocznik „Polska Myśl Pedagogiczna” jest pismem badaczy zainteresowanych przeszłością i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej. Jego przesłaniem jest głębsza jej eksploracja i włączanie w dyskurs krajowy i europejski.

Inicjatywa ta opiera się na kanwie przekonania, że rodzima myśl pedagogiczna nie znajdowała - najczęściej wskutek sytuacji dziejowej - sprzyjających warunków zaistnienia w aplikacjach do praktyki pedagogicznej, ani w dyskursie krajowym i międzynarodowym. Spora część tej myśli jawiła się w różnych okresach dziejów Polski jako niepożądana. Wielość czynników powodowała, że nie dostrzegano jej nowatorstwa, atrakcyjności – czasami bieg dziejów spychał ją na swój margines, czasem czyniliśmy to my sami poprzez przyjmowanie sugerowanych kompleksów narodowych, stereotypów, obcych wzorców. Skutkiem tego:

  • brak jest studiów nad jej istotą, rangą, aktualnością;
  • nie posiadamy wyczerpujących opracowań jej historii i eksploracji dokonań współczesności;
  • nie posiadamy (lub obejmują one zbyt wąski jej zakres) prac porządkujących jej dokonania;
  • wiele jej wartościowych obszarów zostało zapomnianych, a ich rodzima oryginalność nie została wystarczająco wyeksponowana i spożytkowana;
  • wszystko powyższe powoduje, że współcześnie posiadamy słabą samoświadomość dokonywanych wyborów intelektualnych (ich źródeł i inspiracji), wyborów myśli, z którą wchodzimy w dyskurs i wybieranych kierunków jej rozwijania.

Rocznik „Polska Myśl Pedagogiczna” powołany jest w celu sukcesywnego pokonywania tych problemów.

Wprowadzenie do pierwszego numeru rocznika „Polska Myśl Pedagogiczna”
(Janina Kostkiewicz) - plik PDF

 

ISSN 2450-4572
e-ISSN 2450-4564
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska
Opublikowano online: 15 września 2017

Studia i rozprawy

Sortuj według

Ruch zuchowy Aleksandra Kamińskiego. Wymiar pedagogiczny

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 13-29
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.16.001.6679

Temporalna zmienność życia wartościowego a uniwersalizm wartości w świetle filozofii i pedagogiki realistycznej

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 31-44
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.002.7025

Pedagogika neotomistyczna w Polsce w XX wieku. Od koncepcji wychowania do teorii wychowania

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 45-61
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.003.7026

Problematyka filozoficznych podstaw pedagogiki w sporze Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL z marksizmem

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 63-80
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.004.7027

Subdyscypliny pedagogoki

Dydaktyka ogólna i dydaktyki szczegółowe w polskiej myśli pedagogicznej – analiza wybranych problemów

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 83-93
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.005.7028

Zmiana myślenia o procesie resocjalizacji i osobach niedostosowanych społecznie w świetle zmian paradygmatów w polskiej myśli resocjalizacyjnej. Nurt „nowej resocjalizacji”

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 95-110
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.006.7029

Edukacja kulturalna i edukacja kulturowa w Polsce po 1989 roku – próba ujęcia

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 111-128
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.007.7030

Idee - trendy - metody

Otwarcie na wiarę w filozoficzno-pedagogicznej koncepcji Stefana Szumana

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 131-146
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.008.7031

Przed wojną. Pedagogiczne idee, opinie, poglądy w wybranych czasopismach polskich z 1939 roku

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 147-161
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.009.7032

Rozwój metody narracji w wychowaniu religijnym dzieci w poglądach polskich pedagogów

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 163-174
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.010.7033

Pedagogika personalno-egzystencjalna ks. Janusza Tarnowskiego. Dialog wychowawczy jako propozycja metody wychowania we współczesnej rodzinie, szkole, społeczeństwie

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 175-191
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.011.7034

Edukacja włączająca w Polsce

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 193-205
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.013.7035

Różne ujęcia teoretyczne pojęcia cywilizacji miłości u wybranych przedstawicieli polskiej myśli pedagogicznej do 2016 roku

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 207-228
Data publikacji online: 15 września 2017
DOI 10.4467/24504564PMP.17.014.7036

Archiwum

Cel i zadanie „Przeglądu Powszechnego” [wybór i opracowanie Janina Kostkiewicz]

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3,
Data publikacji online: 15 września 2017

Recenzje i sprawozdania

Nowe czasopismo „Jakościowe Badania Pedagogiczne” nr 1(2016)

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 240-250
Data publikacji online: 15 września 2017

Przedmiot, źródła i metody badań w biografii, red. R. Skrzyniarz, L. Dziaczkowska, D. Opozda, Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2016, ss. 518

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 245–255
Data publikacji online: 18 września 2017

III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej „Kierunki rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej w Polsce lat 1939–2016” (Kraków, 3 kwietnia 2017 roku)

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 250–261
Data publikacji online: 18 września 2017

Dotychczasowe Seminaria Polskiej Myśli Pedagogicznej (2015–2017) – przesłania komunikatów programowych, fotorelacje

Polska Myśl Pedagogiczna, III (2017), Numer 3, s. 56–277
Data publikacji online: 18 września 2017

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.