REDAKCJA POLECA (przygotowała: Janina Kostkiewicz)

Abstrakt
  • Wybór tekstów Profesora Bogdana Nawroczyńskiego, red. nauk. Bogusław Śliwerski, Marek Walancik. Kraków: Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”. WSB w Dąbrowie Górniczej 2017, ss. 232, ISBN 978-83-8095-382-6  392
  • Aleksander Nalaskowski. Edukacja. Korzenie – źródła – narracje. Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Wydanie II. Kraków 2017, ss. 132, ISBN: 978-83-8095-306-2  393
  • Książki i czasopisma nadesłane do redakcji  394
  • O autorach

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.