Ze wspomnień pedagogów i ich wychowanków: Bogusław Homicki. Pedagogika Kazimierza Lisieckiego ,,Dziadka” podstawą pracy wychowawczej w placówkach jego imienia 

Bogusław Homicki

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.