Ruch zuchowy Aleksandra Kamińskiego. Wymiar pedagogiczny

Katarzyna Olbrycht

Abstrakt

Aleksander Kamiński’s Polish Cub Scout Movement. The Pedagogical Dimension

The text presents the origins of the Polish cub scout movement, created within the Polish Scouting Association, and the role played by Aleksander Kamiński (an outstanding educator, scout instructor, author of important historical books on young scouts who were heroes of the 1944 Warsaw Uprising) in the emergence of this movement.
Through an analysis of Kamiński’s texts concerning the building of the movement, the author argues that this movement constitutes a significant part of the Polish pedagogical heritage. Not only is this movement important in a historical sense, but also both in terms of the clarity of its objectives and in regards to the original methods and forms used to reach  those objectives.
The Polish cub scout movement still uses the basic structures, methodological assumptions and organizational solutions developed by Kamiński. The presentation of the history of the movement in this article is limited to the initial period, the appearance of the concept itself and the period of its implementation according to Kamiński’s presuppositions and under his direction, that is, until the years 1924–1958.

Słowa kluczowe: Polish scouting movement, Polish cub scouts movement, Polish cub scouts, educational organization
References

Janowski, Andrzej. Być dzielnym i umieć się różnić. Szkice o Aleksandrze Kamińskim.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.

Kamiński, Aleksander.Antek Cwaniak. Książka o zuchach, wyd. IV. Warszawa: Harcerskie Biuro Wydawnicze, 1947.

Kamiński, Aleksander.Krąg Rady. Katowice: nakładem „Na tropie”, 1937.

Kamiński, Aleksander. Książka drużynowego zuchów,wyd. V. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1957.

Kieler, Iwona. Dwudziestolecie międzywojenne, t. 24: „Wychowanie w szkole i w domu”. Warszawa: Edipresse Polska SA, 2014.

Koźniewski, Kazimierz, I zawsze krzyż oksydowany… Refleksja nad historią harcerstwa w Polsce 1911–1986.Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1990.

Majka, Jerzy. Jak zorganizować drużynę zuchów? Warszawa: Wydawnictwo Harcerskie, 1967.

Okoń, Wincenty. „Aleksander Kamiński – pedagog praktycznego humanizmu”. W: tegoż, Wizerunki sławnych pedagogów polskich. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.

Śliwerski, Bogusław. Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1998.

Uczyć się bawić z zuchami. Wybór materiałów do kształcenia drużynowych zuchów. [Art. napisali Wojciech Cesarski et al.]. Warszawa: Wydawnictwo Harcerskie, 1967.

Wachowicz, Barbara. Kamyk na szańcu. Gawęda o druhu Aleksandrze Kamińskim w stulecie urodzin. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 2002.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.