Dydaktyka ogólna i dydaktyki szczegółowe w polskiej myśli pedagogicznej – analiza wybranych problemów

Krzysztof Śleziński

Abstrakt

General and Specific Didactics in Polish Pedagogical Thought – An Analysis of Selected Problems

In the article the author presents a path whereby specific didactics, also called subject didactics, are acquired in order to gain scientific autonomy. The author also draws attention to the strict dependence of specific didactics on general didactics and the specificity of the subjects they teaching. The importance of the development of didactics in the creation of appropriate structures for the academic community is also emphasized.

Słowa kluczowe: general didactics, specific didactics, methodics, reform of education, educational program
References

Białkowski, Grzegorz. „Przedmiot, zadania i potrzeby dydaktyki fizyki”. Postępy Fizyki 30 (1979): 268.

Błasiak, Władysław. „Dzieje dydaktyki fizyki”. W: Dzieje dydaktyk przedmiotowych w 65-letniej tradycji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, red. Jan Rajmund Paśko, Katarzyna Potyrała, Jolanta Zielińska, 53–59. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011.

Burewicz, Andrzej, Hanna Gulińska. Dydaktyka chemii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 1993.

Cichy, Danuta. „Stan dydaktyki biologii w Polsce”. Biologia w Szkole 5 (1987).

Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, red. Wiesław Stawiński. Warszawa–Poznań: Wydawnictwo Naukowe, 2000.

Dzieje dydaktyk przedmiotowych w 65-letniej tradycji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, red.Jan Rajmund Paśko, Katarzyna Potyrała, Jolanta Zielińska. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011.

Głowacki, Marian. Dydaktyka fizyki. Zagadnienia ogólne. Częstochowa: Wydawnictwo WSP, 1994.

Janiuk, Ryszard. Synteza badań grup tematycznych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych wykonywanych w ramach RP III-30 w latach 1986–1990. Bydgoszcz: WSP, 1991.

Klus-Stańska, Dorota. „Polska rzeczywistość dydaktyczna – paradygmatyczny taniec św. Wita”. W: Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. Lucyna Hurło, Dorota Klus-Stańska, Majka Łojko. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.

Konieczna, Magdalena. Zasady dydaktyczne w kształceniu chemicznym. Warszawa: WSiP, 1991.

Kulpa, Jan. „Dydaktyka ogólna i dydaktyki szczegółowe”. Prace z Dydaktyki Szkoły Wyższej 8 (1973): 13–18.

Kupisiewicz, Czesław. Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa: PWN, 1980.

Niemierko, Bolesław. Synteza dorobku Resortowego Programu Badań Podstawowych III-30. Unowocześnianie procesu dydaktycznego – model dydaktyk szczegółowych 1986–1990. Bydgoszcz: WSP, 1990.

Niemierko, Bolesław. „Unowocześnienie procesu kształcenia – model dydaktyk szczegółowych”. W:Resortowy Program Badań Podstawowych RP III-30. Materiały i opracowania z roku 1986, t. 1. Bydgoszcz: WSP, 1987.

Nowak-Łojewska, Agnieszka. „Uwagi o edukacji w perspektywie obiektywizmu, konstruktywizmu i rekonstrukcjonizmu”. W: Paradygmaty współczesnej dydaktyki, red. Lucyna Hurło, Dorota Klus-Stańska, Majka Łojko. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.

O nauczaniu geografii, red. Benoit Brouillette, tłum. Józef Garbag. Warszawa: PZWS, 1970.

Okoń, Wincenty. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: PWN, 1987.

Palka, Stanisław. „Zróżnicowanie teoretycznej wiedzy pedagogicznej a praktyka pedagogiczna”. W:Możliwości rozwijania i wykorzystywania teoretycznej wiedzy pedagogicznej, red. Stanisław Palka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCLXI, Prace Pedagogiczne 22 (1995): 173–176.

Potulicka, Eugenia, Joanna Rutkowiak. Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010.

Stawiński, Wiesław. Główne nurty rozwoju dydaktyki biologii. Warszawa: WSiP, 1992.

Stawiński, Wiesław. „Kształcenie umiejętności i rozwijanie zainteresowań biologicznych”. Biologia w Szkole 2 (1983).

Stawiński, Wiesław. „Udział przyrodniczych czasopism dydaktycznych w rozwoju dydaktyki biologii”. W: Unowocześnianie procesu dydaktycznego – model dydaktyk szczegółowych, red. Bolesław Niemierko, t. 4. Bydgoszcz: WSP, 1990.

Šula J. „Dydaktyka biologii jako nauka”. Prace z Dydaktyki Szkoły Wyższej 8 (1973).

Szymański, Mirosław. „Podstawy teoretyczne reform szkolnych”. W: Możliwości rozwijania i wykorzystywania teoretycznej wiedzy pedagogicznej, red. Stanisław Palka. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCLXI, Prace Pedagogiczne 22 (1995): 57–64.

Śleziński, Krzysztof. Zarys dydaktyki filozofii. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000.

Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej, red. Anna Łukaszewska, Stanisław Palka. Kraków: Wyd.Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1988.

Zarys dydaktyki biologii,red. Wiesław Stawiński. Warszawa: PWN, 1980.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.