Recenzje i omówienia

Abstrakt

Janina Kostkiewicz, Nowe czasopismo „Jakościowe Badania Pedagogiczne” nr 1(2016)

Justyna Legutko, Przedmiot, źródła i metody badań w biografii, red. R. Skrzyniarz, L. Dziaczkowska, D. Opozda, Lublin: Wydawnictwo Episteme, 2016, ss. 518

Dariusz Stępkowski, III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej „Kierunki rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej w Polsce lat 1939–2016” (Kraków, 3 kwietnia 2017 roku)

Janina Kostkiewicz, Dotychczasowe Sem inaria Polskiej Myśli Pedagogicznej (2015–2017) – przesłania komunikatów programowych, fotorelacje
 

  • O autorach

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.