Rada naukowa

Międzynarodowa Rada Naukowa

Ks. prof.zw. dr hab. Jerzy Bagrowicz – UMK Toruń

Dr. hab. Edit Bodonyi – KRE Budapeszt

Prof. dr hab. Jarosław Górniak – UJ Kraków

Prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska – UKW Bydgoszcz

PhDr. Dana Kasperová Ph.D. – TU Liberec

Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz – UJ Kraków (Przewodnicząca Rady)

PhD Gracjan Kraszewski, Ass. Prof. - Department of History, University of Illinois

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht – UŚ Katowice / Cieszyn

Prof. dr Grazia Loparco (prof. zw.) – PFSE Auxilium, Rzym

Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka – UJ Kraków

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. - UK Bratysława

Prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD – KU Bratysława

Doc.PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. - Uniwersytet Karola w Pradze

Dr hab. Marek Rembierz – UŚ Katowice / Cieszyn

Prof. dr Maria Spólnik, prof. nadzw. – PFSE Auxilium, Rzym

Prof. zw. dr hab. Władysława Szulakiewicz – UMK Toruń

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – Przew. KNP PAN, Dr h.c. mult., UŁ Łódź / APS Warszawa

Prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss – APS Warszawa

Dr Howard Williamson – Prof. of European Youth Policy, University of South Wales United Kingdom

PhD Lynn W. Zimmerman,Professor Em. - Purdue University Northwest, Hammond

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.