Rada naukowa

Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Bagrowicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr. hab. Edit Bodonyi – Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary

Prof. dr hab. Jarosław Górniak – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. zw. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

PhDr. Dana Kasperová Ph.D. – Technical University of Liberec

PhD Gracjan Kraszewski, Uniwersytet Illinois, Chicago

Prof. dr Grazia Loparco – Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione "Auxilium", Roma, Italy

Prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht – Uniwersytet Śląski, Katowice/Cieszyn

Prof. zw. dr hab. Stanisław Palka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD – Univerzity Komenského v Bratislave (UK)

Prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD – Univerzity Komenského v Bratislave (UK)

Doc.PhDr. Jiří Prokop, Ph.D – Univerzita Karlova, Prague, Czech Republic

Prof. dr Maria Spólnik – Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione "Auxilium", Roma, Italy

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – Uniwersyte Łódzki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Prof. zw. dr hab. Wiesław Theiss – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.