Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny– prof. dr hab. Janina Kostkiewicz UJ (Polska)

Redaktor tekstów polskojęzycznych– Katarzyna Onderka, Wydawnictwo UJ (Polska)

Redaktor tekstów anglojęzycznych – dr Magdalena Szczyrbak UJ (Polska)

Redaktor tekstów niemieckojęzycznych – dr Robert Kołodziej UJ (Polska)

Redaktor statystyczny – dr Barbara Ostafińska-Molik UJ (Polska)

Członkowie zespołu (redaktorzy tematyczni):

Dr hab. Sławomir Banaszak, prof. UAM (Polska) – pedagogika ogólna, metodologia nauk
Dr Beata Gola UJ (Polska) – dydaktyka ogólna, pedagogika społeczna i problemy kultury
Dr Lucas B. Mazur UJ; Ph.D. Francis L. Hiatt School of Psychology, Clark University, Massachusetts (Polska / Stany Zjednoczone Ameryki) – pedagogika specjalna z resocjalizacją i opieką
Dr hab. Dorota Pauluk UJ (Polska) – pedagogika szkoły wyższej, teoria i psychologia wychowania

Sekretarz redakcji – dr Dominika Jagielska UJ (Polska)

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.