Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Prof. dr hab. Janina Kostkiewicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Sekretarz redakcji
Dr Dominika Jagielska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Redaktor językowy
Dr Anita Całek, Wydział Polonistyki Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Redaktor tekstów polskojęzycznych:
mgr Karolina Wąsowska (Wydawnictwo UJ)

Redaktor tekstów anglojęzycznych
Dr. Lucas B Mazur (Ph.D. from Francis L. Hiatt School of Psychology, Clark University, Massachusetts; Instytut Pedagogiki UJ)

Redaktor tekstów niemieckojęzycznych
Dr Robert Kołodziej (Instytut Filologii Germańskiej UJ)

Redaktor statystyczny
Dr Barbara Ostafińska-Molik (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Rada konsultacyjna ( redaktorz y tematyczni)
Dr hab. Dorota Pauluk UJ – pedagogika ogólna i szkoły wyższej, teoria wychowania
Dr Beata Gola UJ – dydaktyka ogólna, pedagogika społeczna i problemy kultury
Dr Jolanta A. Nazaruk UJ – pedagogika specjalna z resocjalizacją, opieka, historia wychowania

 

Zespół redakcyjny do roku 2016

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.