Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny- prof. dr hab. Janina Kostkiewicz, Instytut Pedagogiki UJ

Redaktor tekstów polskojęzycznych- mgr Karolina Wąsowska, Wydawnictwo UJ

Redaktor tekstów anglojęzycznych- dr Magdalena Szczyrbak, Instytut Filologii Angielskiej UJ

Redaktor tekstów niemieckojęzycznych- dr Robert Kołodziej, Instytut Filologii Germańskiej UJ

Redaktor statystyczny- dr Barbara Ostafińska-Molik UJ

Członkowie zespołu (redaktorzy tematyczni):

Dr hab. Dorota Pauluk UJ – pedagogika ogólna i szkoły wyższej, teoria wychowania

Dr Beata Gola UJ – dydaktyka ogólna, pedagogika społeczna i problemy kultury

Dr Jolanta Nazaruk UJ – pedagogika specjalna z resocjalizacją, opieka, historia wychowania

Sekretarz redakcji- dr Dominika Jagielska UJ

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.