Polska Myśl Pedagogiczna

Redaktor naczelny: Janina Kostkiewicz
Sekretarz redakcji: Dominika Jagielska

Rocznik „Polska Myśl Pedagogiczna” jest pismem badaczy zainteresowanych przeszłością i teraźniejszością polskiej myśli pedagogicznej. Jego przesłaniem jest głębsza jej eksploracja i włączanie w dyskurs krajowy i europejski.

Inicjatywa ta opiera się na kanwie przekonania, że rodzima myśl pedagogiczna nie znajdowała - najczęściej wskutek sytuacji dziejowej - sprzyjających warunków zaistnienia w aplikacjach do praktyki pedagogicznej, ani w dyskursie krajowym i międzynarodowym. Spora część tej myśli jawiła się w różnych okresach dziejów Polski jako niepożądana. Wielość czynników powodowała, że nie dostrzegano jej nowatorstwa, atrakcyjności – czasami bieg dziejów spychał ją na swój margines, czasem czyniliśmy to my sami poprzez przyjmowanie sugerowanych kompleksów narodowych, stereotypów, obcych wzorców. Skutkiem tego:

  • brak jest studiów nad jej istotą, rangą, aktualnością;
  • nie posiadamy wyczerpujących opracowań jej historii i eksploracji dokonań współczesności;
  • nie posiadamy (lub obejmują one zbyt wąski jej zakres) prac porządkujących jej dokonania;
  • wiele jej wartościowych obszarów zostało zapomnianych, a ich rodzima oryginalność nie została wystarczająco wyeksponowana i spożytkowana;
  • wszystko powyższe powoduje, że współcześnie posiadamy słabą samoświadomość dokonywanych wyborów intelektualnych (ich źródeł i inspiracji), wyborów myśli, z którą wchodzimy w dyskurs i wybieranych kierunków jej rozwijania.

Rocznik „Polska Myśl Pedagogiczna” powołany jest w celu sukcesywnego pokonywania tych problemów.

Wprowadzenie do pierwszego numeru rocznika „Polska Myśl Pedagogiczna”
(Janina Kostkiewicz) - plik PDF

 

ISSN 2450-4572
e-ISSN 2450-4564
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.