Przestrzeń Urbanistyka Architektura

Redaktor naczelny: Mateusz Gyurkovich
Sekretarz redakcji: Aleksandra Urzędowska

PUA – PRZESTRZEŃ-URBANISTYKA-ARCHITEKTURA to czasopismo naukowe ukazujące się w obecnej formie od 2017 roku. Poświęcone jest szeroko rozumianej problematyce związanej z dyscypliną naukową architektura i urbanistyka. W ramach czasopisma publikowane są artykuły naukowe uszeregowane według następującej problematyki: urbanistyka, planowanie przestrzenne i regionalne, architektura krajobrazu, architektura, historia architektury i sztuki piękne w architekturze.

Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne, z redaktorem naczelnym, drem hab. inż. arch. Mateuszem Gyurkovichem na czele. Każdy tekst wysyłamy do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora. Opracowaniem redakcyjnym zajmuje się w Wydawnictwie Politechniki Krakowskiej – Sekretarz Redakcji, mgr red. Aleksandra Urzędowska.

ISSN 2544-0853
e-ISSN 2544-6630
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2

Redaktor naczelny: Mateusz Gyurkovich
Sekretarz redakcji: Aleksandra Urzędowska
Opublikowano online: 5 grudnia 2017

Artykuły

Ilość

Wybrane zagadnienia dobrych praktyk współpracy środowiska architektów z władzami samorządowymi oraz uczelniami wyższymi

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 7-14
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.021.7202

Uczelnia jako partner dla władz samorządowych i otoczenia gospodarczego w regionie

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 15-31
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.022.7203

Inicjatywy mieszkańców realizowane dzięki współpracy pomiędzy samorządem, uczelnią a środowiskiem gospodarczym – doświadczenia i szanse

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 33-44
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.023.7204

Rola współpracy uczelnia–samorząd w aktywizacji przestrzeni miejskich

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 45-56
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.024.7205

Struktura urbanistyczna Smart City

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 57-83
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.025.7206

Kształtowanie miejskich przestrzeni publicznych zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 85-94
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.026.7207

Rewitalizacja terenów pomilitarnych jako nowy wymiar współczesnego sensu miasta. Analiza przypadku Twierdzy Ehrenbreitstein w Koblencji

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 95-106
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.027.7208

Cracow functional corridors as a possibility for the revitalization of the urban rail-related areas

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 107-123
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.028.7209

Modele i efekty współpracy „aktorów“ współtworzących krajobraz współczesnego miasta, na przykładzie działalności Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 125-146
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.029.7210

Obszary współpracy między uczelnią, biznesem a samorządem w zakresie przekształceń przestrzeni zurbanizowanej

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 147-160
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.030.7211

Nowy pierwiastek w modelu współpracy fundacja – samorząd – człowiek – biznes

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 161-176
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.031.7212

Kreowanie marki za pomocą architektury

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 179-188
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.032.7213

Architektura jako narzędzie rozwiązywania wybranych problemów społecznych – na przykładzie Leżajska, Niepołomic i Wieliczki

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 189-204
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.033.7214

Kolorystyka obiektów architektonicznych i aspekty prawne z tym związane

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 205-216
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.034.7215

U progu biznesu – All seasons hotel – Koncepcja dla firmy Wiśniowski

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 217-231
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.035.7216

Kształtowanie środowiska miejskiego na przykładzie wielofunkcyjnych zespołów o wiodącej funkcji biurowej

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 233-243
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.036.7217

Architektura Hundertwassera – sztuka na krawędzi kiczu?

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 247-259
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.037.7218

Badania naukowe zabytków platformą współpracy różnorodnych środowisk

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 261-274
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.038.7219

Przywrócenie wystroju zabytkowego wnętrza w gabinecie w wieży na zamku w Łańcucie

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 275-288
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.039.7220

Symultaniczna aktywność przedstawicieli nauki, biznesu i samorządów czynnikiem dynamizującym kreatywność

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 289-298
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.040.7221

Program rewitalizacji Poznańskiej Śródki – błędy administracji miasta a inicjatywy mieszkańców

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 301-314
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.041.7222

Diagnoza funkcjonalno-przestrzenna krakowskich osiedli mieszkaniowych Olsza II i Ugorek jako wynik współpracy uczelnia–samorząd

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 315-322
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.042.7223

Uregulowania prawne współczesnego procesu kształtowania przestrzeni publicznych w świetle oczekiwań gminnych władz samorządowych w Polsce

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 323-339
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.043.7224

Kryzys zaufania. Partycypacja społeczna i podsycanie konfliktów w procesie kształtowania środowiska miejskiego na przykładzie Krakowa

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 341-352
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.044.7225

Nauka umiejętności przekształcania rzeczywistości przestrzeni miejskich przez studentów. Przykład Oświęcimia

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 353-362
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.045.7631