Przestrzeń Urbanistyka Architektura

Redaktor naczelny: Mateusz Gyurkovich
Sekretarz redakcji: Aleksandra Urzędowska

PUA – PRZESTRZEŃ-URBANISTYKA-ARCHITEKTURA to czasopismo naukowe ukazujące się w obecnej formie od 2017 roku. Poświęcone jest szeroko rozumianej problematyce związanej z dyscypliną naukową architektura i urbanistyka. W ramach czasopisma publikowane są artykuły naukowe uszeregowane według następującej problematyki: urbanistyka, planowanie przestrzenne i regionalne, architektura krajobrazu, architektura, historia architektury i sztuki piękne w architekturze.

Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne, z redaktorem naczelnym, drem hab. inż. arch. Mateuszem Gyurkovichem na czele. Każdy tekst wysyłamy do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora. Opracowaniem redakcyjnym zajmuje się w Wydawnictwie Politechniki Krakowskiej – Sekretarz Redakcji, mgr red. Aleksandra Urzędowska.

ISSN 2544-0853
e-ISSN 2544-6630
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1

Redaktor naczelny: Mateusz Gyurkovich
Opublikowano online: 2 lipca 2018

Artykuły

Ilość

Strategia dywersyfikacji w polityce przestrzennej Księstwa Luksemburga

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 7-20
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.001.8609

Jakość przestrzeni architektonicznej dedykowanej ochronie zdrowia a potrzeby mieszkańców w kontekście założeń idei healthy cities na przykładzie Poznania

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 31-34
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.002.8610

Koncepcja rozwoju miasta Oświęcim poprzez ofertę wzrostu walorów kulturowych i użytkowych

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 35-48
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.003.8611

Rola miejskiego aquaparku XXI wieku w kontekście społeczno-ekonomicznych potrzeb. Analiza problemu na przykładzie Wodnego Parku Tychy

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 49-56
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.004.8612

Nowe kooperatywne modele mieszkaniowe

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 57-69
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.005.8613

Formy, detale i współczesne znaczenia polskiej architektury betonowej

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 71-93
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.006.8614

Skaning laserowy w inwentaryzacji architektonicznej, stosowane rozwiązania i propozycja udoskonalenia

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 95-105
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.007.8615

Sztuka projektowania przestrzeni schyłku życia

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 107-118
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.008.8616

Vitra. Dobra architektura czy chwyt marketingowy?

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 119-131
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.009.8617

L’Espace Piranesien

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 133-144
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.010.8618

Wineries in communication with holy mountains

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 147-161
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.011.8619

Furtwängler Garden: the sacrum as reference field

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 163-168
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.012.8620

Sacrum w „Mieście bez Boga”

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 169-181
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.013.8621

Odnowa zabytkowych obszarów miejskich jako odpowiedź na potrzebę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu tożsamości miejsca. Przypadek Hankou (Chiny)

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 185-199
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.014.8622

Ewolucja przestrzenna Ursynowa Północnego

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 203-218
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.015.8623

System planowania przestrzennego szczebla lokalnego w ocenie gminnych władz samorządowych w Polsce – problemy elementarne

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 219-236
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.016.8624

Ochrona i kształtowanie środowiska miejskiego na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Świdnica – osiedle Zawiszów

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 239-253
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.017.8625

Kształtowanie struktur urbanistycznych na terenach zagrożonych smogiem i zanieczyszczeniem powietrza

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 255-270
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.018.8626

Odbudowa zlikwidowanych linii kolejowych: Historia, teraźniejszość, perspektywy

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 271-284
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.019.8627

Dobro publiczne w dobie alienacji

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 1, s. 285-296
Data publikacji online: 2 lipca 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.020.8628