Artykuły

Ilość

Od podmiejskiej łąki do parku Wystawowego. Przemiany funkcjonalno- -przestrzenne parku miejskiego w Legnicy

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2016, Volume 2, s. 5-16
Data publikacji online: 13 grudnia 2016

Park Stary w Białymstoku ‒ ewolucja formy a przeobrażenia tożsamości miejsca

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2016, Volume 2, s. 17-32
Data publikacji online: 13 grudnia 2016

Park miejski w Nysie – szanse i zagrożenia w kontekście transformacji tkanki miejskiej

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2016, Volume 2, s. 33-44
Data publikacji online: 13 grudnia 2016

Społeczne i krajobrazowe funkcje lasów miejskich na terenach zurbanizowanych

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2016, Volume 2, s. 45-57
Data publikacji online: 13 grudnia 2016

Parki miejskie jako motyw prac malarskich i graficznych

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2016, Volume 2, s. 59-71
Data publikacji online: 13 grudnia 2016

„Zielony bufor” Świnoujścia – znaczenie dla kompozycji urbanistycznej i rozwoju gospodarczego miasta

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2016, Volume 2, s. 73-82
Data publikacji online: 13 grudnia 2016

Zielony kapitał Wiednia ‒ kształtowanie parkowego krajobrazu miasta, historia i współczesność

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2016, Volume 2, s. 83-109
Data publikacji online: 13 grudnia 2016

Ogrody jordanowskie na tle współczesnych ogrodów dziecięcych

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2016, Volume 2, s. 111-125
Data publikacji online: 13 grudnia 2016

Parki miejskie na obszarach wiejskich

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2016, Volume 2, s. 127-138
Data publikacji online: 13 grudnia 2016