Aleja 29 Listopada w Krakowie

Joanna Czarny-Piotrowska,

Magdalena Zapała,

Grzegorz Tyc

Abstrakt

Autorzy projektu podjęli próbę zmiany charakteru alei 29 Listopada, tak by z bariery stała się zwornikiem integrującym przestrzeń wokół niej. Wymaga to przeprojektowania nie tylko samej alei, ale również terenów do niej przyległych, tak by aleja 29 Listopada stała się centralnym miejscem aktywności mieszkańców. Postanowiono również podkreślić rangę wynikającą z ważnego miejsca, jakie historycznie i funkcjonalnie aleja zajmuje w przestrzeni Krakowa. Potencjał miejsca wymaga nadania alei funkcji reprezentacyjnej.

Słowa kluczowe: ulica, kompozycja miasta
References

Lynch K., Obraz miasta, Wydawnictwo Archiwolta Michał Stępień, Kraków 2011.
Program SPAZIO 2013, Przestrzenie – scena ludzkich działań, cykl otwartych wykładów; cytat
Robert Ast, artykuł promujący wykłady w dnu 23.11.2013, miejsce Stary Browar Poznań;
Program SPAZIO – edukacyjno-artystyczny program dla młodych choreografów.
Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984.
Wejchert K., Miasteczka polskie jako zagadnienia urbanistyczne, Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, Nr 8, Warszawa 1947.
www.architektura.info/index.php/architektura/polska_i_swiat/superkilen (dostęp: 07.02.2015).