Miasto jako kreator postępu – na przykładzie osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu (Osiedle Europejskiej Stolicy Kultury 2016

Maciej Hawrylak

Abstrakt

Miasta prowadzą politykę kreowania warunków zmierzających do zwiększania szans na dalszy rozwój. Niniejsze opracowanie jest analizą podejmowanych inicjatyw i roli miast w różnych formach organizacyjnych, a szczególnie w klastrach grupujących także uczelnie oraz firmy i instytucje zaangażowane w zwiększanie dynamiki wzrostu, przy jednoczesnym zrównoważeniu działań i zachowaniu dbałości o środowisko naturalne. Działania te biorą także pod uwagę uwarunkowania społeczne i ekonomiczne, tak ważne w dłuższej perspektywie rozwoju.

Słowa kluczowe: miasto, kreatywność, klaster, zrównoważenie, osiedla wzorcowe
References

Wydawnictwa książkowe
Mironowicz I., Modele Transformacji miast, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2016.
Ring K., Selfmade City, Jovis, Berlin 2013.
Prace zbiorowe
Droga ku Nowoczesności. Osiedla Werkbundu 1927–1932, J. Urbanik (red.), Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2016.
Poszukiwanie modelu inteligentnego rozwoju. Przykład Gdańska i Glasgow, J. Bach-Głowińska (red.), Wolters Kluwer SA, 2015.
Sustainable Urban Design. The next step, M. Meijer, M. Dubbeling, A. Marcelis (red.), Blauwdruk 2010.
WuWA – Mieszkanie i miejsce pracy. Wrocławska wystawa Werkbundu, praca zbiorowa, Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o., Wrocław 2014.
Artykuły
Klimek A., Kształtowanie środowiska mieszkaniowego wedle zasad rozwoju zrównoważonego. Przykład Greenwich Millennium Village w Londynie, Czasopismo Techniczne, 3-A/2017, s. 115–124.
Kusińska E., Miasto przyszłości – zrównoważona dzielnica mieszkaniowa, Czasopismo Techniczne,
3-A/2017, s. 163–170.
Strony internetowe (dostęp: 7.04.2017)
atelier GROENBLAUW, The social and economic importance of green and blue areas, http://
www.urbangreenbluegrids.com/social
Cleantech ostergotland, podstrona: The sustainable cycle in Linköping, http://cleantechostergotland.
se/det-hallbara-kretsloppet-i-linkopin
How Denmark is world’s most clean-tech country, http://economictimes.indiatimes.com/et-cetera/how-denmark-is-worlds-most-clean-tech-country/articleshow/6820776.cms
Litwin M., Masa, Przyśpieszenie i talent, czyli krótki esej o początkach EIT+, http://www.eitplus.pl/wp-content/uploads/2016/08/Esej-Maciej-Litwin.pdf
http://nowezerniki.pl/idea
Potencjał i potrzeby badawczo rozwojowe przedsiębiorstw w aglomeracji wrocławskiej, https://www.pwc.pl/pl/pdf/potencjal-i-potrzeby-badawczo-rozwojowe-przedsiebiorstw--w-aglomeracji-wroclawskiej-raport.pdf
Smart City Concepts in Curitiba. Innovation for sustainable mobility and energy efficiency,
NEWSLETTER, April 2017, www.ecs.kth.se
Sustainable Energy actions in four cites, http://malmo.se/download/18.58f28d93121ca033
d5e800086/1491299833011/secure_webb2.pdf
How Denmark is world’s most clean-tech country, http://economictimes.indiatimes.com/et-cetera/how-denmark-is-worlds-most-clean-tech-country/articleshow/6820776.cms http://www.eastsweden.com/business/about-us/organisations
Prezentacje
CIRCULAR ECONOMY, Industrial Ecology at Work in Östergötland, Samar Nath, Business Developer, Cleantech Östergötland, prezentacja dla przedstawicieli miasta Wrocław (pdf).