Nowy Sącz. Rekreacyjne przedpole miasta u zbiegu rzek

Anna Agata Kantarek,

Iwona Niemiec

Abstrakt

Artykuł przedstawia projekt dyplomowy strefy rekreacyjnej Nowego Sącza obejmującej tereny położone u zbiegu rzek Dunajca i Kamienicy Nawojowskiej wraz z propozycją przekształcenia terenów fabryki lodów Koral w krajobrazowo ukształtowany pawilon widokowy Centrum Promocji Regionu. Projekt wykonany został przez Iwonę Niemiec jako dyplom magisterski na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, na kierunku Architektura, pod kierunkiem Anny Agaty Kantarek i obroniony w roku 2015.

Słowa kluczowe: miasto przestrzenne, topografia, Nowy Sącz, krajobraz miasta
References

Wydawnictwa książkowe
Alexander Ch., Ishikawa S., Silverstein M., Fiksdahl-King I., Shlomo A., Język wzorców. Miasta – Budynki – Konstrukcja, Wyd. GWP, Gdańsk 2008.
Borusiewicz W., Konstrukcje budowlane dla architektów, Arkady, Warszawa 1978.
Metamorph, 9. International Architecture Exhibition, Trajectories, Fondazione La Biennale di Venezia, Marsilio Editori, Venezia 2004 .
Ruby I., Ruby A., Groundscapes, the rediscovery of the ground in contemporary architecture, Ed. Gustavo Gili, Barcelona 2006.
Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1974.
Czasopisma
Głowacki T., Architektura sztucznej topografii – kształtowanie równowagi w krajobrazie kulturowym i naturalnym, „Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Architektura Mieszkaniowa”, 2011, Vol. 9, nr 7, s. 165–170.
Węcławowicz-Gyurkovich E., Nowe miasto pod ziemią/New Underground City, „Czasopismo Techniczne” 1-A/2007, s. 196–202.
Strony internetowe
www.nowysacz.pl (dostęp: 4.05.2017).
www.twojsacz.pl (dostęp: 4.05.2017).
http://nowysacz.wkraj.pl/#/76768/272,-9 (dostęp: 10.06.2017).
http://fotopolska.eu (dostęp: 10.06.2017).
www.malgorzatakossakowska.pl (dostęp: 10.06.2017).
www.skyscrapercity.com (dostęp: 10.06.2017).
www.nowysacz.naszemiasto.pl (dostęp: 10.06.2017).