Wzornictwo UTP – dydaktyka utylitarna. Doświadczenia i szanse dla miasta i biznesu.

Ewa Raczyńska-Mąkowska

Abstrakt

Kreatywność studentów Wzornictwa znajduje ujście w realizacjach dedykowanych przestrzeni publicznej, których zakres i zasięg monitoruje Rada do Spraw Estetyki przy Prezydencie Miasta. Współpraca określona w umowie zawartej między miastem a uczelnią dała początek nowej formule studiów, zainicjowała nowe kontakty i zamówienia. Praktyki, staże, praca w firmach to wartość dodana dla absolwentów. Utylitarna dydaktyka wychodzi naprzeciw inteligentnej trójstronnej współpracy

Słowa kluczowe: Wzornictwo, Bydgoszcz, UTP, Rada do Spraw Estetyki
References

Bańka A., Architektura psychologicznej przestrzeni miasta. Behawioralne Podstawy Projektowania, SPiA, Poznań 2016.
Biegański Z. (red.), Dzieje Fordonu i okolic, Wyd. Kujawsko-Pomorskie Wydawnictwo Kulturalne, Bydgoszcz 1997.
Bydgoszcz, http://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/studenci-pokazali-projekty-na-young4design (dostęp: 21.04.2017).
Centrum Transferu Technologii UTP, http://www.utp.edu.pl/pl/rci-centrum-transferu-technologii (dostęp: 21.04.2017).
Express Bydgoski, http://www.expressbydgoski.pl/archiwum/a/beda-uczyc-ich-dobrych--wzorow,11339677 (dostęp: 20.04.2017).
http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/1,48722,16628075,Niezwykly_projekt__Studenci_stworzyli_47_kultowych.html (dostęp: 20.04.2017).
http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,21432387,zaprojektowali-port-i-rynek--studenckie-pomysly-na-fordon.html (dostęp: 21.04.2017).
http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,21659793,estetyka-miast-wielka-debata--w-bydgoszczy.html (dostęp: 21.04.2017).
Jak przetworzyć miejsce, podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, http://www.mck.pk.edu.pl/panel/dokumenty/PPS,%20Jak_przetworzyc_miejsce.pdf (dostęp: 20.04.2017).
Magazyn, http://magazyn.7dni.pl/321393,Wzor-na-miasto-w-ktorym-chce-sie-zyc.html (dostęp: 20.04.2017).
Pastuszewski S., Świątynia-wotum, Instytut Wydawniczy „Świadectwo”, Bydgoszcz 1990.
Pluta K., Przestrzenie publiczne miast europejskich, projektowanie urbanistyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
Zakład Wzornictwa UTP, http://wzornictwo.utp.edu.pl/ (dostęp: 03.04.2017).
Zarządzenie 583/2013 z dnia 4 października 2013, http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/binary/584-2013_tcm30-154955.pdf (dostęp: 20.04.2017).