Akupunktura urbanistyczna na przykładzie projektów dla Nowego Sącza

Grażyna Schneider-Skalska

Abstrakt

Kataliza urbanistyczna i akupunktura urbanistyczna to znane formy działania sprzyjające aktywizacji wybranych fragmentów miast. Wśród przykładów mamy tak spektakularne jak Muzeum Guggenheima w Bilbao czy system komunikacji w Kurytybie. Jest też grupa przykładów w mniejszej skali, które mogą zaktywizować fragmenty małych i średniej wielkości miast polskich. Zaprezentowano projekty studenckie sprzyjające aktywizacji wybranych stref Nowego Sącza, wykonane w porozumieniu z władzami miejskimi.

Słowa kluczowe: kataliza urbanistyczna, akupunktura urbanistyczna, przestrzenie publiczne
References

Lerner J., URBAN ACUPUNCTURE. Celebrating Pinpricks of Change that Enrich City Life., ISLAND PRESS, Washington, Covelo, London 2014.
Lynch K., Image of the City – Obraz miasta, Archivolta, Kraków 2011.
http://www.artinfo.pl/pl/blog/relacje/wpisy/efekt-bilbao-wizyta-w-muzeum-guggenheima2/ (dostęp: 3.05 2017).
http://culture.pl/pl/tworca/jaime-lerner (dostęp: 3.05 2017).
Urbanik A., Aktywizacja głównej osi kompozycyjno-funkcjonalnej w Nowym Sączu, magisterska praca dyplomowa, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska 2016 (promotor: prof. G. Schneider-Skalska, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Z. Kęsek), archiwum PK.
Oleksy M., Integracja przestrzeni publicznej z koncentracjami komunikacji zbiorowej w Nowym Sączu, inżynierska praca dyplomowa, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska 2014 (promotor:
G. Schneider-Skalska, współpromotor: K. Racoń-Leja, współpraca: P. Tor), archiwum PK.
Raab M., Hala widowiskowo-sportowa w Nowym Sączu, magisterska praca dyplomowa, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska 2016 (promotor: prof. G. Schneider-Skalska, promotor pomocniczy: dr inż. arch. Z. Kęsek), archiwum PK.