Solarcity i Gasometer Simmering: integralne kształtowanie środowiska mieszkaniowego – przykłady austriackie

Martyna Bednarz

Abstrakt

Współczesne trendy w rozwoju miast europejskich nierozerwalnie związane są z kształtowaniem polityki mieszkaniowej. Istotnym czynnikiem w tym działaniu jest świadomość władz lokalnych i obywateli dotycząca jakości miejsc zamieszkania i ich zrównoważonego rozwoju. Współpraca między władzami miasta, inwestorami oraz mieszkańcami może pozytywnie wpłynąć na podniesienie jakości przestrzeni, życia i funkcjonowania. Omawiane w artykule austriackie przykłady nowych obszarów mieszkaniowych pokazują, jak wielokierunkowo te działania są podejmowane, jak wiedeńska polityka mieszkaniowa funkcjonuje w odniesieniu do kształtowania przestrzeni publicznej miasta oraz jak realizacja Linz SolarCity wychodzi naprzeciw współczesnym rozważaniom na temat zrównoważonego rozwoju miast.

Słowa kluczowe: polityka mieszkaniowa, miasto, obszary mieszkaniowe
References

Barry M., Nie ma gotowych recept na miasto – O to, jak postrzega miasto, pytamy Martina Barryego [WYWIAD], Rozmawiała: Jęksa Agnieszka, 19 wrzesień 2015, http://www.bryla.pl/bryla/1,90857,18863711,nie-ma-gotowych-recept-na-miasto-o-tym-jak-postrzega--miasto.html (dostęp: 19.03.2017).
Drapella-Hermansdorfer A., Gazometry Simmering – miasto z recyklingu w mieście XXI wieku, [w:] XII Seminarium z cyklu: „Krajobrazy XXI wieku: idee, strategie, realizacje” Austria, Włochy 12–18/19 września 2015, Raport serii SPR nr W1A/S-013/15, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2015.
Froster W., Housing in Vienna. Innovative, social and ecological, Architekturcentrum Wien, Wiedeń 2008.
Kopaliński W., Integracja, [w:] Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych, Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1989, s. 232.
Kozień-Woźniak M., Dzieło architektoniczne w przestrzeni ludycznej, „Czasopismo Techniczne”, 6-A/2008, s. 386–89.
LINZ LIFE, SolarCity Pischling Evaluation, http://www.linz.at/english/life/3203.asp (dostęp: 19.03.2017).
Ramboll Group, SolarCity, http://www.ramboll.com/projects/germany/solar-city (dostęp: 20.03.2017).
Schneider-Skalska G., Zrównoważone środowisko mieszkaniowe; społeczne – oszczędne – piękne, Wydawnictwo PK, Kraków 2012.
Sepioł J., Przestrzeń życia Polaków, http://www.sarp.org.pl/pliki/1908_53fdc64bb3140-pzp_ spistresci_1.pdf (dostęp: 24.05.2017).
Walków M., SolarCity Linz – Pichling, http://uslugiekosystemow.pl/?q=node/183 (dostęp:17.01.2017).
Wehle-Strzelecka S., Architektura mieszkaniowa otwarta na przyrodę – przykłady austriackie, „Czasopismo Techniczne”, 3-A /2014, s. 147–60.
Wimmer A., Projekte/Wohnen Villa Verdi, http://www.awimmer.at/jart/prj3/wimmer/main.jart?rel=de&reserve-mode=active&content-id=1164397024789&projekte_id=1164397025624 (dostęp: 21.01.2017).
Włoch-Szymla A., Kształtowanie się przestrzeni miejskiej w środowisku zamieszkania – Wiedeń, „Czasopismo Techniczne”, 3-A/2010, s. 301–309.
Wojtyszyn B., Ekologiczna realizacja miasta „SolarCity” inwestycja w przyszłość zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w Austrii, „Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska
/Uniwersytet Zielonogórski”, Nr 160 (40)/2015, s. 28–37.
Ekologiczna realizacja miasta – „SolarCity” Linz-Pichling, Inwestycja w przyszłość zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, [w:] XII Seminarium z cyklu: „Krajobrazy XXI wieku: idee, strategie, realizacje” Austria, Włochy 12–18/19 września 2015, Raport serii SPR Nr W1A/S-013/15, Wydział Architektury, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2015.