Zmienność postrzegania bryły dachu w zależności od odziaływania różnych czynników zewnętrznych

Klaudia Cechini

Abstrakt

Postrzeganie bryły dachu, jak i każdego innego dzieła architektonicznego oraz całej otaczającej nas przestrzeni ma charakter bardzo złożony i jest uzależnione od wielu czynników. Należą do nich zarówno właściwości percepcyjne, motoryczne, fizyczne i psychiczne człowieka jako jednostki, jak i zewnętrzne cechy, leżące po stronie przedmiotu obserwowanego. W artykule postarano się przybliżyć tę problematykę.

Słowa kluczowe: postrzeganie, percepcja wzrokowa, architektura, geometria bryły dachu
References

„Architekt”, t. 11, 1900.
Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa, WAiF, Warszawa 1978.
Broniewski T., Historia architektury dla wszystkich, Ossolineum, Wrocław 1964.
Geometria i grafika w przestrzeni architektonicznej, pod red. K. Romaniak, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2016.
Kantarek A.A., O orientacji w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2013.
Purchla J., Fabiański M., Architektura Krakowa – Przewodnik, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.
Zdziarski A., Jonak M., Anamorphic images on the historical background along with their classification and some selected examples/Obrazy anamorficzne na tle historycznym wraz z klasyfikacją i wybranymi przykładami, Technical Transactions, 1/ 2017, s. 25–40.