Materiały i formy zastosowane w procesie rewaloryzacji słynnych polskich uzdrowisk

Przemysław Baster

Abstrakt

W ciągu ostatnich lat obserwować można podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań rewaloryzacyjnych w słynnych uzdrowiskach polskich. Przyjęte rozwiązania materiałowe i przestrzenne uwzględniają specyfikę charakteru miejsca i tożsamość każdego z nich, dostosowując się do otaczającego krajobrazu. Z drugiej strony uniwersalność niektórych idei jest typowa dla takich założeń, niezależnie od lokalizacji. W większości realizacji zastosowanie współczesnych wzorców podnosi ich wartość, dostosowuje do obecnych potrzeb i funkcji, zachowując równocześnie zabytkową rangę i znaczenie.

Słowa kluczowe: materiałoznawstwo, uzdrowisko, zagospodarowanie przestrzenne, zdrój
References

Balińska G., Uzdrowiska dolnośląskie. Problemy rozwoju i ochrony wartości kulturowych do
II wojny światowej, Prace naukowe Politechniki Wrocławskiej, Wydawnictwo Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław 1991.
Ciężkowski W., Lądek Zdrój, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2008.
Kaczmarska E., Uzdrowisko i jego przestrzeń społeczna. Wybrane zagadnienia przestrzenne
polskich uzdrowisk karpackich w aspekcie integracji europejskiej, Zeszyty naukowe Politechniki
Krakowskiej, seria Architektura, nr 47, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,
Kraków 2002.
Węcławowicz-Bilska E., Uzdrowiska polskie. Zagadnienia programowo-przestrzenne, Wydawnictwo
Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008.
Więcek Z. (red.), Rymanów na starych pocztówkach i dokumentach, Apla, Krosno 2006.
Włodarczyk M., Zieliński J., Iwonicz sprzed lat, Wydawnictwo Carpathia, Rzeszów 2005.
Wysocka E., Kształtowanie przestrzenne uzdrowisk w Polsce, Arkady, Warszawa 1991.