Akwakultura Miejska – model integracji kapitału i wiedzy w przestrzeni komunalnej – Natura 4.0

Leszek Świątek

Abstrakt

Współpraca przy realizacji Jurassic Salmon, pierwszej na świecie hodowli łososia opartej na źródłach termalnych, stała się inspiracją do rozważań nad przyszłością systemów produkcji żywności. Projekt zrealizowano na podstawie funduszy UE i programu badawczego prowadzonego przez ZUT w Szczecinie, przy proceduralnym wsparciu gmin Karnice i Rewal. Inwestycja funkcjonująca według zasad biobezpieczeństwa, ekologii przemysłowej i efektywności gospodarki zasobami jest przykładem biokultury XXI wieku, która przeniesiona na obszary zurbanizowane może wpisywać się w szeroko rozumianą akwakulturę miejską czy urbanistyczne rolnictwo. To potencjał do wykorzystania przez lokalny samorząd, środowiska naukowe i biznes mogący sprzyjać efektowi synergii w drodze do regeneratywnego planowania i pozytywnego rozwoju.

Słowa kluczowe: biokultura, gospodarka recyrkulacyjna, projektowanie regeneratywne
References

Bregnballe J.A., Guide to Recirculation Aquaculture. An introduction to the new environmentally friendly and highly productive closed fish farming systems, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), EUROFISH International Organisation, 2015.
Jurassic Salmon, http://jurassicsalmon.pl (dostęp: 12.07.2016).
Kowalski M., Land based salmons from Poland. Jurassic Salmon, Szczecin 2015, http://www. ccb.se (dostęp: 23.01.2016).
Neudörfer F., Sustainable Fish Aquaculture, [w:] Submariner Compendium. An Assessment of Innovative and Sustainable Uses of Baltic Marine Resources, A. Schultz-Zehden, M. Matczak (red.), Maritime Institute, Gdańsk 2012, s. 204–230.
Piątek Z., Czym jest przemysł 4.0.?, http://przemysl-40.pl (dostęp: 28.03.2017).
Sadowski J., The use of saline geothermal water for fish hatching and ongrowing, ZUT, Szczecin
2015.
Słownik terminologiczny biotechnologii żywności i rolnictwa, A. Zaid, H.G. Hughes, E. Porceddu, F. Nicholas (red.), ONZ ds. Wyżywienia i Rolnictwa, 2001.
Świątek L., Opis do Projektu Budowlanego hali produkcyjnej w Janowie dla firmy Jurassic Salmon, AKCENT Pracownia Projektowa, Szczecin 2013.
Vinci B.J., North American Perspective on Land Based Aquaculture: Past. Present & Future, The Conservation Fund Freshwater Institute, Shepherdstown 2015.