Przestrzeń Urbanistyka Architektura,2017, Volume 2

Redaktor naczelny: Mateusz Gyurkovich
Rok wydania: 2017
Słowa kluczowe: współpraca uczelnia – samorząd – biznes, atrakcyjność, konkurencyjność miast, Kraków, rozwój inteligentny, planowanie urbanistyczne, przestrzenie publiczne, instrumenty prawne planowania przestrzennego, oczekiwania samorządów gminnych, badanie ankietowe, projekt naukowy, diagnoza funkcjonalno-przestrzenna, jednostki eksperckie, Śródka, rewitalizacja, degradacja, czynsze, inwestycje, społeczność, samorząd, biznes, nauka, aktywność, kreatywność, współpraca, symultaniczny, malarstwo, konserwacja zabytków, historia architektury, ochrona dziedzictwa kulturowego, sklepienia gotyckie, inwentaryzacja budowlana, sztuka w architekturze, kontrowersyjne realizacje architektoniczne, architektura organiczna, środowisko miejskie, funkcja biurowa, proces realizacji, hotel, hybryda, kolor, kolor światła, estetyka, bodźce optyczne, kolor w architekturze, Leżajsk, chasydzi, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, opieka, seniorzy, juniorzy, Laboratorium Akustyki Technicznej AGH, architektura, architektura użyteczności publicznej, branding, marketing, fundacja, uczelnia, wnętrze, przestrzeń prywatna, społeczeństwo, architektura mieszkaniowa, zrównoważone projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, model współpracy, rozwój zrównoważony, przestrzeń zurbanizowana, miasto, projektowanie architektoniczne i urbanistyczne, planowanie przestrzenne, kolej metropolitalna, rewitalizacja miasta, tereny powojskowe (pomilitarne), sens miasta, miejskie tereny zielone, potrzeby społeczności, projektowanie dla mieszkańców, przestrzenie społeczne w mieście, Smart City, Songdo, Struktura urbanistyczna, Parametryzacja, aktywizacja, inicjatywy mieszkańców, przestrzeń publiczna, rehabilitacja osiedli mieszkaniowych, struktura organizacyjna, kadra akademicka, potencjał naukowy i twórczy, modele współpracy, uczelnia wyższa, środowisko architektów

Artykuły

Ilość

Wybrane zagadnienia dobrych praktyk współpracy środowiska architektów z władzami samorządowymi oraz uczelniami wyższymi

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 7-14
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.021.7202

Uczelnia jako partner dla władz samorządowych i otoczenia gospodarczego w regionie

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 15-31
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.022.7203

Inicjatywy mieszkańców realizowane dzięki współpracy pomiędzy samorządem, uczelnią a środowiskiem gospodarczym – doświadczenia i szanse

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 33-44
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.023.7204

Rola współpracy uczelnia–samorząd w aktywizacji przestrzeni miejskich

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 45-56
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.024.7205

Struktura urbanistyczna Smart City

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 57-83
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.025.7206

Kształtowanie miejskich przestrzeni publicznych zgodnie z potrzebami lokalnych społeczności

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 85-94
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.026.7207

Rewitalizacja terenów pomilitarnych jako nowy wymiar współczesnego sensu miasta. Analiza przypadku Twierdzy Ehrenbreitstein w Koblencji

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 95-106
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.027.7208

Cracow functional corridors as a possibility for the revitalization of the urban rail-related areas

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 107-123
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.028.7209

Modele i efekty współpracy „aktorów“ współtworzących krajobraz współczesnego miasta, na przykładzie działalności Katedry Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 125-146
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.029.7210

Obszary współpracy między uczelnią, biznesem a samorządem w zakresie przekształceń przestrzeni zurbanizowanej

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 147-160
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.030.7211

Nowy pierwiastek w modelu współpracy fundacja – samorząd – człowiek – biznes

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 161-176
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.031.7212

Kreowanie marki za pomocą architektury

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 179-188
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.032.7213

Architektura jako narzędzie rozwiązywania wybranych problemów społecznych – na przykładzie Leżajska, Niepołomic i Wieliczki

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 189-204
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.033.7214

Kolorystyka obiektów architektonicznych i aspekty prawne z tym związane

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 205-216
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.034.7215

U progu biznesu – All seasons hotel – Koncepcja dla firmy Wiśniowski

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 217-231
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.035.7216

Kształtowanie środowiska miejskiego na przykładzie wielofunkcyjnych zespołów o wiodącej funkcji biurowej

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 233-243
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.036.7217

Architektura Hundertwassera – sztuka na krawędzi kiczu?

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 247-259
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.037.7218

Badania naukowe zabytków platformą współpracy różnorodnych środowisk

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 261-274
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.038.7219

Przywrócenie wystroju zabytkowego wnętrza w gabinecie w wieży na zamku w Łańcucie

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 275-288
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.039.7220

Symultaniczna aktywność przedstawicieli nauki, biznesu i samorządów czynnikiem dynamizującym kreatywność

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 289-298
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.040.7221

Program rewitalizacji Poznańskiej Śródki – błędy administracji miasta a inicjatywy mieszkańców

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 301-314
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.041.7222

Diagnoza funkcjonalno-przestrzenna krakowskich osiedli mieszkaniowych Olsza II i Ugorek jako wynik współpracy uczelnia–samorząd

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 315-322
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.042.7223

Uregulowania prawne współczesnego procesu kształtowania przestrzeni publicznych w świetle oczekiwań gminnych władz samorządowych w Polsce

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 323-339
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.043.7224

Kryzys zaufania. Partycypacja społeczna i podsycanie konfliktów w procesie kształtowania środowiska miejskiego na przykładzie Krakowa

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 341-352
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.044.7225

Nauka umiejętności przekształcania rzeczywistości przestrzeni miejskich przez studentów. Przykład Oświęcimia

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 353-362
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.045.7631