The significance of object restoration  in the urban environment and restoration basics 

Mykola Orlenko

Abstrakt

Znaczenie przywrócenia obiektów w środowisku miejskim i podstawach restoracyjnych

Artykuł porusza kwestię znaczenia zabytków architektury w środowisku miejskim. Określa kryteria wyróżnienia najważniejszych obiektów w odniesieniu do urbanistyki i aspektów architektonicznych, w których pracowali specjaliści Korporacji Ukrrestavratsiia (Ukraińska Konserwacja). Przeanalizowano doświadczenie renowacji zabytków architektury. 

 

This article deals with the issue of the significance of architectural monuments in the urban environment. It defines the criteria that single out the most significant objects with regard to urban planning and architectural aspects, where the specialists of the Ukrrestavratsiia (Ukrainian restoration) Corporation worked. The experience of the restoration of architectural monuments is analysed. 

Słowa kluczowe: środowisko miejskie, zabytki architektury, konserwacja, restauracja , urban environment, architectural monuments, conservation, restoration
References

Grube G.-R., Kuchmar A., Guide to architectural forms, Moscow 2000.

State building regulations of Ukraine. Restoration, conservation and repair work on monu­ments of cultural heritage of the DBN B.3.2-1-2004. Derzhbud of Ukraine, Kyiv 2005.

The Law of Ukraine „On Protection of Cultural Heritage”. The Legal Protection of Cultural Heritage: Coll. Documents, HIK, Kyiv 2006.

The Law of Ukraine „On Protection of Cultural Heritage” dated June 8, 2000 No. 1805-III.

The Law of Ukraine „On Approval of the National Program for the Preservation and Use of Cultural Heritage Objects for 2004-2010.” Of April 20, 2004 No. 1692. IV.

International Charter for the Conservation and Restoration of Historic Monuments and Sites. Methods and practice of preserving of architectural monuments, Moscow 1974, 123–127.

The architectural monument of the late 19th century, 1882, National Philharmonic of Ukraine. Technological inspection of facade finishing. Technology of repair and restoration of facade finishing works. Injection of the walls. Previous works. Sketch project of restoration. The architectural part. History reference. Complex field surveys, Kyiv 2011.

The architectural monument of the 19th century Odessa National Academic Theatre of Opera and Ballet. Restoration project, stage II. Working draft. Design proposals for the restora­tion of interiors. East portico. A comprehensive program to preserve the building of the Opera and Ballet Theatre in Odessa, Kyiv 1995–1998.