Witamy w Europie, czujcie się jak u siebie – przegląd urbanistycznych i architektonicznych rozwiązań z obozów dla imigrantów w Europie 

Piotr Ząbek

Abstrakt

Ziemia obiecana, co prawda, już nie przypomina Mekki i zamiast życia wiecznego oferuje skromne życie doczesne, jednakże bez wojny i głodu. W artykule zostaną przestawione obóz La Liniere i Dżungla Calais, ich ciekawe cechy urbanistyczne, procesy, do których w nich doszło, a które dają architektoniczną lekcję. Zawrę również krótkie rozliczenie UE z obietnic godnego życia w kwestii danym azylantom. 

The promised land no longer resembles Makka; instead of eternal life, it offers modest temporal life but without war and hunger. The article will present two camps: La Liniere and Jungla Calais, their interesting urban features, the processes that took place in them, and which give an architectural lesson. I will also make a short EU settlement of the promises of a dignified life regarding the asylum seekers concerned. 

Słowa kluczowe: uchodźcy, obóz, architektury tymczasowa, kryzys migracyjny, La Liniere, Calais, Jungle, drenaż kulturowy, architektura prymitywna , Refugees, camp, temporary architecture, migration crisis, La Linière, cultural drainage, primitive architecture
References

Jacobs J., Śmierć i życie wielkich miast Ameryki, CA Centrum Architektury, Warszawa 2014.

Atlas Architectures de la New Jungle, Sans Plus Attendre, Paris 2016.

Planowanie, „Autoportret” 1(56)/2017, s. 103–107.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys_migracyjny_w_Europie (dostęp: 7.04.2018).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Arabska_wiosna (dostęp: 7.04.2018).

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/unhcr-liczba-uchodzcow-z-syrii-przekroczyla­-w-sasiednich-krajach-5-mln,727931.html (dostęp: 7.04.2018).

https://wiadomosci.wp.pl/imigracja-do-ue-czyli-droga-przez-meke-6027746156147841a (dostęp: 7.04.2018).

https://en.wikipedia.org/wiki/La_Liniere_refugee_camp (dostęp: 7.04.2018).

https://www.newsdeeply.com/refugees/community/2017/01/18/the-chill-sets-in-at-la-linie­re-frances-first-official-refugee-camp (dostęp: 7.04.2018).

http://webdoc.france24.com/grande-synthe-migrants-camp-insalubrite-calais-dunkerque­-humanitaire-msf-mdm/ (dostęp: 7.04.2018).

hhttp://parcitypatory.org/2016/09/26/la-liniere/ (dostęp: 7.04.2018).

https://media.msf.org/media/MSF171188.html (dostęp: 7.04.2018).

https://www.actesetcites.org/projets (dostęp: 7.04.2018).

https://issuu.com/sansplusattendre/docs/000_dossier_final_sans_plus_attendr/98 (dostęp: 7.04.2018).

https://www.theguardian.com/artanddesign/2016/jun/08/refugees-calais-jungle-camp­-architecture-festival-barbican (dostęp: 7.04.2018).

http://parcitypatory.org/2016/09/26/la-liniere/ (dostęp: 7.04.2018).