Prospects of the construction of transport  and communication centres in the territory  of Ukraine 

Viktoria Hliebova,

Oleg Sleptsov

Abstrakt

Perspektywy budowy ośrodków transportu  i komunikacji na terenie Ukrainy

Artykuł dotyczy doświadczenia w projektowaniu centrów transportowych i komunikacyjnych w ramach międzynarodowego systemu transportowego. Określa specyfikę funkcjonalną węzłów komunikacyjnych i ich skuteczność w rozwiązywaniu problemów transportowych na Ukrainie.

 

This article deals with the experience of designing transport and communication centres as part of the international transport system. It defines the functional specifics of transport hubs and their efficacy in addressing transport issues in Ukraine.

Słowa kluczowe: centra transportowe i komunikacyjne, stacja, węzeł komunikacyjny, terminal, transport and communication centres, station, transport hub
References

Speck J., Walkable City, М., Publishing House «Iskusstvo XXI century» Ltd, 2015.

Lysikov B.A., Kaplyukhin A.A., Use of underground space, Monograph, Nord-Computer, Do­netsk 2005.

Schurova V.А., Architectural and planning organization of urban development in the area of transport transition hubs impact, Kyiv National University of Construction and Architec­ture, 2005.

https://inhabitat.com

http://openbuildings.com

https://wikipedia.org