Planowanie funkcjonalne, znaczenie sceny  i przestrzeni wizualnej w teatrach młodego widza 

Larisa Savelieva,

Ewgenia Ermakova

Abstrakt

Uwzględniono główne aspekty funkcjonalnego planowania oraz przestrzeni widokowej i wizualnej w teatrach młodego widza (TYUZ). Za najważniejsze elementy uważane są te, mające na celu osiągnięcie największej interaktywności z dziećmi. Ukazano niezbędne kryteria do stworzenia sceny, która zapewni szerokie możliwości produkcyjne. Pod tym względem za najciekawsze i najbardziej ikoniczne uważane są rosyjskie i zagraniczne teatry młodych widzów, takie jak Moskiewski Teatr Artystyczny (Moskwa, Rosja), Teatr Młodego Widza Yu.P. Kiseleva (Saratów, Rosja), Theater der Jugend (Wiedeń, Austria). Jako przykład organizacji przestrzeni nadającej się do przekształcenia na scenie uważany jest Teatr Młodego Widza w Kołomnie (współautor projektu artykułu).

 

The main aspects of functional planning as well as visual and visual space in the theaters of the young spectator (TYUZ) were considered. The most important elements are those aimed at achieving the greatest interactivity with children. The paper presents the criteria required to create a scene that provides a wide range of production possibilities. In this respect, Russian and foreign theaters for young audiences, such as the Moscow Art Theater (Moscow, Russia) and the Young Audience Theater, are considered to be the most interesting and iconic. Yu.P. Kiseleva (Saratov, Russia), Theater der Jugend (Vienna, Austria). Teatr Młodego Widza in Kołomno is an example of the organization of space suitable for transformation on the stage (co-author of the draft of the article). 

Słowa kluczowe: teatr, scena, sala, organizacja , heritage preservation, sustainable development, colonialism
References

Aurov V.V. (2017), Methodical Instructions for the Implementation of the Course Project „Drama Theater. Interior” and „Concert House. Interior”, MARCHI, Moscow, 21 p.

Bazanov V.V. (2005), The Technology of the Scene, Impulse – Light, Moscow, 408 p.

For Each Performance, We Come Up with Special Mechanisms (2015), The Magazine „Scene”, No. 3, pp. 56-58. See also URL https://thestage.ru/archive.php.

Ermakova E.V. (2018), The Role of the Transformation of the Stage and Visual Space in the Theater of the Young Spectator, Proceedings of the International Scientific-Practical Conference of the Faculty, Students and Young Scientists, Vol. 1, MARCHI, Moscow, pp. 450-451.

An excellent TYUZ of the company „Systema”. See also URL http://www.show-master.ru/ categories/kozyrnoy_tyuz_firmy_sistema.html.

Kohanaya O.E. (2014), Theaters of the Young Spectator as a Factor in the Formation of a New Type of Personality, „Journal Vestnik MGUKI” no. 4(60), pp. 29-35.

Russians About the Theater, Institute of Public Opinion „Anketolog”. See also URL https:// iom.anketolog.ru/2018/03/26/teatr-i-rossiyane.

A Modern Child – What is he Like?, The Website of the Kindergarten No. 15, Yaroslavl. See also URL http://mdou15.edu.yar.ru/chto_takoe_detskiy_sad/sovremenniy_rebenok.html.

Theater Der Jugend. See also URL http://www.tdj.at/spielplan/archiv/20162017/s/der­-nussknacker/.

Andrea Moneta, How virtual reality is changing the way we experience stage shows. See also URL http://theconversation.com/how-virtual-reality-is-changing-the-way-we-experience­-stage-shows-81542.

Steve Dixon (2007), The History of New Media in Theater, Dance, Performance and Installa­tion, The MIT Press, USA.