Renovation – new life for old buildings 

Nellya Leshchenko

Abstrakt
Renowacja – nowe życie dla starych budynków
 
Renowacja odbywa się w celu podniesienia na zupełnie nowy poziom jakościowy przestarzałych budynków i obszarów miejskich, które nie odpowiadają współczesnym wymaganiom estetycznym, społecznym, ekonomicznym, energetycznym i środowiskowym. Rezultatem renowacji jest nowe, wysokiej jakości środowisko miejskie do stałego zamieszkania i tymczasowego komfortowego pobytu ludzi; wielofunkcyjne; z opłacalnymi, energooszczędnymi budynkami. W artykule przedstawiono różne podejścia do renowacji zabudowy miejskiej. Pokazano szczegółowy przykład renowacji dzielnicy mieszkalnej bez wyburzeń budynków i bez przesiedleń mieszkańców. Określono kolejność etapów takiej renowacji; prowadzono analizę każdego etapu i opłacalność ekonomiczną inwestycji. 
 
 
Renovation is performed on old buildings and urban areas which fail to meet modern aesthetic, social, economic, energy and environmental requirements in order to bring them to new highquality level. The result of such works is a new high-quality, multi-functional urban environment, for both permanent residents and visitors, which has economically profitable energy-efficient buildings. This article presents different approaches to the renovation of urban buildings. An example of the renovation of a residential quarter without the demolition of buildings and without resettlement of the inhabitants is discussed in detail. The sequence of the stages of such a renovation is defined, an analysis of each stage is performed and the project payback is presented. 
Słowa kluczowe: renowacja, budynki mieszkalne, efektywność energetyczna, energia odnawialna , renovation, residential buildings, energy efficiency, renewable energy
References

Bauer M., Mosle P., Schwarz M., Green Building: Guide for Sustainable architecture, Springer, New York 2010.

Butlin J., Our common future. By World commission on environment and development, Oxford University Press, London 1987.

Documents for contest task 2017, http:// www.isover-students.com.

Hegger M., Fafflok C., Hegger J., Passig I., Aktivhaus – the reference work: from Passivehouse to energy-plus house, Basel 2016.

Hegger M., Fuchs M., Stark T., Zeumer M., Energy manual: Sustainable architecture, Basel 2008.

Leshchenko N.А., Creation of multi-comfortable architectural environment in conditions of reconstruction of the historical center of a small city. Urban planning and territorial plan­ning: Scientific-technical collection, Kyiv, KNUCA, 2016, Vol. 60 (in Ukrainian).

Leshchenko N.А., High-quality modern architectural environment of the historic center of the small town. Modern problems of architecture and urban planning: Scientific-technical collection, Kyiv, KNUCA, 2014, Vol. 36 (in Ukrainian).

Leshchenko N.А., New construction and reconstruction of the historic architectural environ­ment in a view of zones of protection the monuments of architecture and town planning, Motrol: com. Mot. Energ. Agr., 2016, Vol. 18, No. 10.

Marder A.P., Architecture. Brief dictionary-directory, Kyiv, Budivelnyk, 1995, (in Ukrainian).

Ourcq Jaures Student & Social Housing. Lacaton & Vassal. 2014, https://www.archdaily. com/476650/ourcq-jaures-student-and-social-housing-lacaton-and-vassal.

Slavin A., Renovation with a human face, The New Times, 2017, No.16-17(445) (in Russian).

Testado J., Mies van der Rohe Award bestowed to DeFlatKleiburg housing megablock in Amsterdam, 2017, http://bustler.net/news/5653/2017-mies-van-der-rohe-award-be­stowed-to-deflatkleiburg-housing-megablock-in-amsterdam

The French turned the local «кhrushchevка» into a comfortable «Vozdvizhenka», 2015, http:// eveningkiev.com/ article/28417 (in Russian).

Varlamov I., What is done with five-story buildings in Europe: reconstruction instead of reno­vation, 2017, https://echo.msk.ru/blog/ varlamov_i/1975628-echo/ (in Russian).

Zhurovsky M.Z., Hvyshyany A.D., Global modeling of processes in the context of sustainable development in the context of quality and safety of life of people (2005–2007/2008), Kyiv, NTU KPI Polytehnyka, 2008, (in Russian).