Przemiany w kompozycji Plant Krakowskich na przykładzie Ogrodu Barbakan

Agnieszka Greniuk

Abstrakt

Changes of Planty Garden’s composition in Cracow, example of Barbakan Garden
The Planty Garden in Cracow is the belt of greenery around The Old Town, that was formed in 19th century. Over the years the garden’s composition has been changed but independently of those changes, ‘green ring’ is one of the most important and valuable public greenery in the city. As an integral part of the Historic Centre of Cracow the Planty Garden was scheduled into UNESCO World Heritage List. This work shows character of those transformations with reference to beauty principles changes.

Streszczenie

Planty to pierścień zieleni wokół Starego Miasta Krakowa, założony w XIX wieku. Na przestrzeni lat park zmieniał swoją kompozycję, ale niezależnie od przekształceń Planty są jednym z najważniejszych i najcenniejszych terenów zieleni w Krakowie. Ze względu na wyjątkowy charakter zostały one wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO wraz ze Starym Miastem. Praca ma na celu ukazanie przemian parku w odniesieniu do zmieniających się kanonów piękna na podstawie wybranego fragmentu Plant.

Słowa kluczowe: Planty Krakowskie, zieleń publiczna, zieleń zabytkowa, UNESCO, park historyczny, Planty Garden, historical greenery, green public spaces, historical park
References

Parki i ogrody Krakowa w obrębie Plant z Plantami i Wawelem. Katalog parków i ogrodów w Polsce, t. I, red. J. Bogdanowski, Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa Instytucja Kultury, Warszawa 1997.

Klein F., Planty Krakowskie, Wydawnictwo Towarzystwa Ochrony Piękności Miasta Krakowa i Okolicy, Kraków 1911.

Kozioł A., Na krakowskich Plantach: historie, obyczaje, anegdoty, WAM, Kraków 2008.

Słownik Wyrazów Obcych, red. nauk. J. Tokarski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1980.

Torowska J., Planty Krakowskie i ich przestrzeń kulturowa, Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida, Kraków 2012 (Parki Krakowa).

http://www.parki.org.pl/parki-miejskie/planty-krakowskie-ogrod-wawel (dostęp: 10.01.2019).

http://www.starykrakow.com.pl/dawne-planty/historia_plant.htm (dostęp: 10.01.2019).