Water areas and the city: problems and principles of their coexistence

Nicolai M. Demin,

Olga O. Mykhailyk

Abstrakt

This article examines the prevalent state of river ecosystems in the forest-steppe area of Ukraine with special focus on preservation methods and the revitalisation of river ecosystems in the coastal territories.

Streszczenie

Obszary wodne i miasta: problemy i zasady ich współistnienia
W artykule przeanalizowano powszechny stan ekosystemów rzecznych w leśno-stepowym obszarze Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem metod konserwacji i rewitalizacji ekosystemów rzecznych na obszarach przybrzeżnych.

Słowa kluczowe: terytoria przybrzeżne, ekosystem rzeczny, czynniki naturalne, rozwój miast, środki rewitalizacji, coastal territories, river ecosystem, natural factors, urban development, revitalisation measures
References

Mumford L., What city. Urban studies, The Anatomy of the city: Kiev, Torch, WITH, 2012, 10–15.

Bashkirov G.S., Berehoukreplyayuschye lesonasazhdenyya, 1951.

Butakov A.N., As most small river uyazvymoe Zveniv rechnoy network. Erosion and channel processes, vol. 2, Penn State-College of Education 1996, WITH, 56–69.

Yatsyk A.V., Water management ecology, 2004, WITH, 20. Environment Rivne, WITH, 78, 194.

Internet sources.