Przestrzeń Urbanistyka Architektura

Redaktor naczelny: Mateusz Gyurkovich
Sekretarz redakcji: Aleksandra Urzędowska

PUA – PRZESTRZEŃ-URBANISTYKA-ARCHITEKTURA to czasopismo naukowe ukazujące się w obecnej formie od 2017 roku. Poświęcone jest szeroko rozumianej problematyce związanej z dyscypliną naukową architektura i urbanistyka. W ramach czasopisma publikowane są artykuły naukowe uszeregowane według następującej problematyki: urbanistyka, planowanie przestrzenne i regionalne, architektura krajobrazu, architektura, historia architektury i sztuki piękne w architekturze.

Za poziom merytoryczny artykułów odpowiada kolegium redakcyjne, z redaktorem naczelnym, drem hab. inż. arch. Mateuszem Gyurkovichem na czele. Każdy tekst wysyłamy do dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki macierzystej autora. Opracowaniem redakcyjnym zajmuje się w Wydawnictwie Politechniki Krakowskiej – Sekretarz Redakcji, mgr red. Aleksandra Urzędowska.

ISSN 2544-0853
e-ISSN 2544-6630
Właściciel czasopisma:
Politechnika Krakowska

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2

Redaktor naczelny: Mateusz Gyurkovich
Sekretarz redakcji: Aleksandra Urzędowska
Opublikowano online: 21 grudnia 2018

Artykuły

Ilość

Dlaczego? 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 7-21
DOI 10.4467/00000000PUA.18.029.9531

Memes in public urban spaces 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 25-34
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.021.9523

The significance of object restoration  in the urban environment and restoration basics 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 35-46
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.035.9754

Witamy w Europie, czujcie się jak u siebie – przegląd urbanistycznych i architektonicznych rozwiązań z obozów dla imigrantów w Europie 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 47-61
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.022.9524

Prospects of the construction of transport  and communication centres in the territory  of Ukraine 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 65-72
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.034.9597

Planowanie funkcjonalne, znaczenie sceny  i przestrzeni wizualnej w teatrach młodego widza 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 73-85
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.023.9525

Inwestycyjna atrakcyjność apartamentów  jako nowy rodzaj nieruchomości w Rosji

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 87-100
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.024.9526

Evolution of the architecture of mosques in Iran (seventh to eighteenth centuries) 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 101-108
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.025.9527

Problemy gospodarki leśnej w Lasku Wolskim

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 111-121
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.026.9528

Park-pomnik w Żelazowej Woli –  sacrum wykreowane kulturowo 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 123-132
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.027.9529

Renovation – new life for old buildings 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 135-146
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.028.9530

Współczesna praktyka projektowa –  szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi projektowych,  w kontekście uwarunkowań przestrzennych miasta 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 149-157
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.030.9532

Mikropolis jako nowoczesna typologia modelu przestrzennego małego miasta 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 159-165
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.031.9533

Społeczna Przyroda Nowych Artystycznych kierunków w Miejskim Środowisku 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 167-175
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.032.9534

Znowu planujemy Kraków! 

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2018, Volume 2, s. 177-185
Data publikacji online: 21 grudnia 2018
DOI 10.4467/00000000PUA.18.033.9535