Prace Etnograficzne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Marcin Brocki
Sekretarz redakcji: Magdalena Sztandara

Zeszyty Naukowe UJ "Prace Etnograficzne" są recenzowanym czasopismem, które ukazuje się od roku 1963. U swoich początków prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Od lat 90. zeszłego wieku zeszyty przybrały postać wydawnictwa ciągłego, a wybrane numery są profilowane tematycznie. Obecnie czasopismo posiada szeroką formułę pod względem formy i treści. Publikowane są zarówno artykuły omawiające oryginalne badania, jak i perspektywy teoretyczne, zagadnienia z zakresu metodologii badań etnograficznych oraz historii dyscypliny. Czasopismo publikuje artykuły zarówno doświadczonych badaczy, jak i młodych badaczy.

Tematy poruszane dotychczas na łamach czasopisma obejmowały szerokie spektrum dotyczące między innymi:  praktykowania pamięci, migracji i mobilności, etniczności w Europie Środkowej, niewygodnego dziedzictwa, wizualności i nowych mediów, rytuałów, pragmatyki wypowiedzi w etnografii, muzealnictwa etnograficznego.

Od 2017 roku uruchomione zostały dodatkowe działy, które poszerzają propozycję i program wydawniczy „Prac Etnograficznych”. Wynika to z potrzeby ożywienia debaty intelektualnej i wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami i ośrodkami akademickimi.

Stałym punktem są omówienia znaczących publikacji naukowych oraz recenzje zarówno publikacji, jak i zdarzeń o charakterze artystyczno-społecznym, wystaw, festiwali czy też wydarzeń oraz projektów z zakresu antropologii wizualnej i nowych mediów. Dodatkowo, cyklicznie będą publikowane inne formy: fotoeseje, refleksje i raporty z badań terenowych, wywiady i rozmowy z badaczami oraz  komentarze. W przypadku wymienionych dodatkowych działów wybór materiału do publikacji będzie dokonywany przez redakcję czasopisma, a nie przez zewnętrznych recenzentów.

ISSN 0083-4327
e-ISSN 2299-9558
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 4

Redaktor naczelny: Marcin Brocki
Sekretarz redakcji: Patrycja Trzeszczyńska
Opublikowano online: 4 marca 2017

Artykuły

Ilość

The Polish Theatre of Death

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 4, s. 261–269
Data publikacji online: 4 marca 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.16.012.6637

Wizja góralszczyzny w świetle niemieckich planów ekspozycyjnych w Muzeum Tatrzańskim

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 4, s. 271–291
Data publikacji online: 4 marca 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.16.013.6638

Figura Świadka Historii  a praktyki upamiętniania "Żołnierzy Wyklętych"

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 4, s. 293–306
Data publikacji online: 4 marca 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.16.014.6639

Patriotyczny marketing i design. Przykład marek odzieżowych Próchnik i Red Is Bad

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 4, s. 307–326
Data publikacji online: 4 marca 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.16.015.6640

2 w 1: klasy społeczne i płeć a jedzenie. Na przykładzie gospodarstwa domowego jednej z indyjskich metropolii

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 4, s. 327–343
Data publikacji online: 4 marca 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.16.016.6641

Żeńskie duchy przyrodnicze w folklorze polskim i w mitologii klasycznej

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 4, s. 345–378
Data publikacji online: 4 marca 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.16.017.6642

Huascarán – mitologia i fatum najwyższej góry Peru

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 4, s. 379–397
Data publikacji online: 4 marca 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.16.018.6643

Doświadczenie „wielkiej zmiany” z perspektywy lokalnej – przykład Wisłoka Wielkiego

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 4, s. 399–412
Data publikacji online: 4 maja 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.16.019.6644

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.