Prace Etnograficzne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Marcin Brocki
Sekretarz redakcji: Patrycja Trzeszczyńska
Prace Etnograficzne" ukazują się od roku 1963. Od początku wydawnictwo prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Informuje też o działalności naukowo-organizacyjnej, publikując materiały z sesji i konferencji organizowanych przez jednostkę. Od początku lat 90. zeszłego wieku zeszyty mają charakter profilowany tematycznie i przybrały postać wydawnictwa ciągłego. Spośród starszych numerów tematycznych warto przypomnieć zeszyty poświęcone historii muzealnictwa etnograficznego w Polsce, darowi, etnografii wśród nauk humanistycznych, pragmatyce wypowiedzi w etnografii. Ostatnie numery poświęcono słowiańskim symbolom narodowym, pamięci PRL-u, etniczności w Europie Środkowej.
ISSN 0083-4327
e-ISSN 2299-9558
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 3

Redaktor naczelny: Marcin Brocki
Sekretarz redakcji: Patrycja Trzeszczyńska
Opublikowano online: 2016

Artykuły

Ilość

Ritual Today

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 3, s. 179–191
Data publikacji online: 21 grudnia 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.16.007.6018

Dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych  kręgu Karpat – narracje  lokalne i zarządzanie instytucjonalne (wstępne rezultaty badania pilotażowego)

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 3, s. 193–213
Data publikacji online: 21 grudnia 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.16.008.6019

Humanistyka pomiędzy specjalizacją a integracją

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 3, s. 215–233
Data publikacji online: 21 grudnia 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.16.009.6020

Dwadzieścia sześć slajdów – ślad bliskowschodnich podróży profesora Leszka Dzięgla w zbiorach Archiwum IEiAK UJ  

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 3, s. 235–241
Data publikacji online: 21 grudnia 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.16.011.6022

Skrzyżowane itineraria – antropolodzy i pielgrzymi

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 3, s. 243–259
Data publikacji online: 21 grudnia 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.16.010.6021

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.