Prace Etnograficzne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Marcin Brocki
Sekretarz redakcji: Patrycja Trzeszczyńska
Prace Etnograficzne" ukazują się od roku 1963. Od początku wydawnictwo prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Informuje też o działalności naukowo-organizacyjnej, publikując materiały z sesji i konferencji organizowanych przez jednostkę. Od początku lat 90. zeszłego wieku zeszyty mają charakter profilowany tematycznie i przybrały postać wydawnictwa ciągłego. Spośród starszych numerów tematycznych warto przypomnieć zeszyty poświęcone historii muzealnictwa etnograficznego w Polsce, darowi, etnografii wśród nauk humanistycznych, pragmatyce wypowiedzi w etnografii. Ostatnie numery poświęcono słowiańskim symbolom narodowym, pamięci PRL-u, etniczności w Europie Środkowej.
ISSN 0083-4327
e-ISSN 2299-9558
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 1, Etnografia Bieszczadów

Redaktor naczelny: Marcin Brocki
Sekretarz redakcji: Patrycja Trzeszczyńska
Opublikowano online: 30 czerwca 2016

Artykuły

Ilość

Cudza przeszłość – nasza pamięć. Praktykowanie pamięci w Bieszczadach

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 1, s. 1–23
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.026.5203

Bóle fantomowe, czyli o burzeniu cerkwi i sprawiedliwości bożej w Bieszczadach po 1947 r.

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 1, s. 25–38
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.027.5204

Polacy i Żydzi Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego w narracjach biograficznych osób wysiedlonych w Akcji "Wisła". Raport z badań

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 1, s. 39–50
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.028.5205

Ludzie – zwierzęta i zwierzęta jak ludzie.  Bieszczadzcy smolarze wobec świata przyrody

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 1, s. 51–74
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.030.5207

Bieszczady – u źródeł buntu

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 1, s. 75–92
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.029.5206

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.