Prace Etnograficzne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Marcin Brocki
Sekretarz redakcji: Patrycja Trzeszczyńska
Prace Etnograficzne" ukazują się od roku 1963. Od początku wydawnictwo prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Informuje też o działalności naukowo-organizacyjnej, publikując materiały z sesji i konferencji organizowanych przez jednostkę. Od początku lat 90. zeszłego wieku zeszyty mają charakter profilowany tematycznie i przybrały postać wydawnictwa ciągłego. Spośród starszych numerów tematycznych warto przypomnieć zeszyty poświęcone historii muzealnictwa etnograficznego w Polsce, darowi, etnografii wśród nauk humanistycznych, pragmatyce wypowiedzi w etnografii. Ostatnie numery poświęcono słowiańskim symbolom narodowym, pamięci PRL-u, etniczności w Europie Środkowej.
ISSN 0083-4327
e-ISSN 2299-9558
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 3

Redaktor naczelny: Marcin Brocki
Sekretarz redakcji: Patrycja Trzeszczyńska
Opublikowano online: 17 stycznia 2016

Artykuły

Ilość

Mobilność społeczna i przestrzenna z perspektywy wielostanowiskowej: umobilnienie i mobilizacja antropologii

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 3, s. 171–200
Data publikacji online: 17 stycznia 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.014.4875

Mobilność turystyczna i migracyjna - powiązania

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 3, s. 201–212
Data publikacji online: 17 stycznia 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.014.4876

Mobilność mimochodem czyli przydrożne społeczności i strefy przepływu. Praktyczne zastosowanie „paradygmatu nowych mobilności”

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 3, s. 213–226
Data publikacji online: 17 stycznia 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.017.4877

Hybrydyzacja klasycznego tańca indyjskiego kathak w kontekście południowoazjatyckiej diaspory w Wielkiej Brytanii

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 3, s. 227–240
Data publikacji online: 17 stycznia 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.016.4878

Recognizing the National Identity: Cultural Intimacy and the Polish Migration to Norway

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 3, s. 241–258
Data publikacji online: 17 stycznia 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.017.4879

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.