Prace Etnograficzne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Marcin Brocki
Sekretarz redakcji: Patrycja Trzeszczyńska
Prace Etnograficzne" ukazują się od roku 1963. Od początku wydawnictwo prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Informuje też o działalności naukowo-organizacyjnej, publikując materiały z sesji i konferencji organizowanych przez jednostkę. Od początku lat 90. zeszłego wieku zeszyty mają charakter profilowany tematycznie i przybrały postać wydawnictwa ciągłego. Spośród starszych numerów tematycznych warto przypomnieć zeszyty poświęcone historii muzealnictwa etnograficznego w Polsce, darowi, etnografii wśród nauk humanistycznych, pragmatyce wypowiedzi w etnografii. Ostatnie numery poświęcono słowiańskim symbolom narodowym, pamięci PRL-u, etniczności w Europie Środkowej.
ISSN 0083-4327
e-ISSN 2299-9558
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 2, Niewygodne dziedzictwo kulturowe…?

Redaktor naczelny: Marcin Brocki
Sekretarz redakcji: Patrycja Trzeszczyńska
Opublikowano online: 2015

Artykuły

Ilość

Pozaeuropejskie dziedzictwo kulturowe w europejskim muzeum – strategie (re)prezentacji

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 2, s. 79–92
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.15.007.4494

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku jako przykład niewygodnego dziedzictwa kulturowego

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 2, s. 93–107
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.15.008.4495

Stałam się już tylko Polką. Narracje biograficzne kobiet ocalonych z czystki etnicznej w Galicji Wschodniej w latach 1943–1944.

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 2, s. 109–121
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.15.009.4496

Niemieckie cmentarze na Ziemiach Zachodnich jako miejsca niepamięci

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 2, s. 123–140
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.15.010.4497

Krajobraz nomadyczny w Muittalus samid birra (1910) Johana Turiego

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 2, s. 141–154
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.15.011.4498

Łódzkie organizacje niemieckie i żydowskie w kontekście teorii stowarzyszeń

Prace Etnograficzne, 2015, Tom 43, Numer 2, s. 155–170
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/22999558.PE.15.012.4499

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.