Prace Etnograficzne,2018, Tom 46, Numer 2

Redaktor naczelny: Marcin Brocki
Sekretarz redakcji: Magdalena Sztandara
Rok wydania: 2018

Artykuły

Ilość

Critique, Comparison, Suffering, and the Middle East

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 2, s. 1-25
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.007.8411

Belgrade street drama of the 1990s: (Re)constructing history and memory

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 2,
Data publikacji online: 2018

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.