Artykuły

Ilość

Społeczno-polityczne konsekwencje rozbudowy Elektrowni Opole

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 4,
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.021.10164

Lokalna ekonomia, a wielka inwestycja przemysłowa. Przypadek Elektrowni Opole i gminy Dobrzeń Wielki

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 4,
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.018.10121

Funkcjonowanie i rozbudowa elektrowni Opole w opiniach mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 4,
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.017.10120

Afektywne dostrojenia i sprawczość w czasach późnego industrializmu

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 4,
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.020.10123

Relacje międzygrupowe na tle wielkiego projektu przemysłowego, na przykładzie rozbudowy Elektrowni Opole

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 4,
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.016.10119

(Re)konstrukcje kobiecości w kontekście rozbudowy Elektrowni „Opole”

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 4,
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.019.10122

„No bo tym się żyło”. Podział gminy Dobrzeń Wielki w narracjach jej mieszkańców

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 4,
Data publikacji online: 18 grudnia 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.022.10165

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.