Funkcjonowanie i rozbudowa elektrowni Opole w opiniach mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki

Konrad Górny

Abstrakt

The article discusses the social reception of various phenomena occurring in the Dobrzeń Wielki commune accompanying the operation and development of a major industrial investment: the Opole powerstation. The subject matter concerns the course of fieldwork aimed at identifying socio-economic processes and the attitudes of people living in the area affected by those processes. The author’s main focus is the question of interactions between the powerstation and the local community, as well as the social reception of related phenomena.

Słowa kluczowe: local community, local economics, large industrial investment, social conflict and cooperation
References

Bibliografia:

Berlińska D.,

2000 Integracja społeczna mieszkańców osiedla „Energetyk” z zasiedziałą ludnością Dobrzenia Wielkiego, [w:] Między przeszłością a przyszłością. Elektrownia „Opole” jako czynnik zmiany społecznej, red. Wiesław Lesiuk, Robert Rauziński, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Opole 2000, s. 89-98.

Łuszczewska B. (red.),

1993 Elektrownia „Opole” a środowisko społeczne, Opole.

Hann Ch., Hart K.,

2015 Antropologia ekonomiczna. Historia, etnografia, krytyka, przeł. Izabela Kołbon, Poznań.

Lesiuk W., Rauziński R., Sołdra-Gwiżdż T. (red.),

2000 Między przeszłością a przyszłością. Elektrownia „Opole” jako czynnik zmiany społecznej, Opole. 

Ossowski S.,

1967 Zagadnienia więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim, w: S. Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej, Dzieła T. 3, s. 251-300. 

Śpiewak R.,

2016 Wiejska gentryfikacja: definicja, znaczenie i skutki procesu, [w:]Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski, red. Maria Halamska, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak, t. 1, Warszawa 2016, s. 129-157.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.