Lokalna ekonomia, a wielka inwestycja przemysłowa. Przypadek Elektrowni Opole i gminy Dobrzeń Wielki

Mirosław Marczyk

Abstrakt

The article, based on the so called basic research, concerns the relations between the expansion of the Opole power station and particular actions taken by the residents of the Dobrzeń Wielki commune. The text discusses local, bottom-up strategies designed with the use of the potential economic situation resulting from a major industrial investment located in the region. They take the form of various cultural activities, among which bottom-up economic strategies are crucial. The impulses for these activities are supplied by specifically targeted social changes taking place under the influence of supra-local political and economic transformations.

Słowa kluczowe: local economics, large industrial investment, local community
References

Bibliografia:

Buchowski M.,

1995    Klasa i kultura w okresie transformacji: Antropologiczne studium przypadku społeczności lokalnej w Wielkopolsce, Poznań.

2018    Czyściec. Antropologia neoliberalnego postsocjalizmu, Poznań.

Cichocki P., Dudek K. J., Rakowski T. (red.),

2015    Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna, Warszawa.

Kałuża R.,

2000    Rola elektrowni „Opole” na rynku pracy [w:]Między przeszłością a przyszłością. Elektrownia „Opole” jako czynnik zmiany społecznej, red. Wiesław Lesiuk, Robert Rauziński, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Opole 2000, s. 59 - 64.

Kuligowski W., Stanisz A.,

2017    Ruchome modernizacje. Między Autostradą Wolności a „starą dwójką”, Warszawa.

Lesiuk W.,

2000    Przeszłość i współczesność okolic Dobrzenia Wielkiego w badaniach Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu, [w:]  Między przeszłością a przyszłością. Elektrownia „Opole” jako czynnik zmiany społecznej, red. Wiesław Lesiuk, Robert Rauziński, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Opole, s. 7 – 12.

Szaban D,

2017 Gra o węgiel. Socjologiczne uwarunkowania konfliktu wokół planów powstania kompleksu energetyczno-wydobywczego w województwie lubuskim, Warszawa

Rakowski T.,

2009    Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, Gdańsk.

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.