Prace Etnograficzne,2019, Tom 47, Numer 1

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara
Rok wydania: 2019

Artykuły

Ilość

Rozczarowanie niespełnionymi obietnicami – dorastanie w prowincjonalnym macedońskim mieście

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 1,
Data publikacji online: 28 czerwca 2019

Motility i kosmpolityczny wymiar transnarodowych związków na odległość

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 1,
Data publikacji online: 28 czerwca 2019

Informator, rozmówca, wspólnik. Obrazy relacji Antropologa z Innym

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 1,
Data publikacji online: 28 czerwca 2019

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.