Prace Etnograficzne,2019, Tom 47, Numer 2

Redaktor naczelny: Marcin Brocki, Magdalena Sztandara, Łukasz Kaczmarek
Rok wydania: 2019
Redaktor tomu: Marcin Brocki

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Historycznego

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Poszukiwanie dobrego życia na globalnym Południu. Migranci w nieformalnym sektorze turystycznym w Indiach

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 2, s. 55–68
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/22999558.PE.19.004.11547

Efekt państwa i dobrostan: klimat społeczny w odczuciach polskich migrantów w Dublinie

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 2, s. 69–94
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/22999558.PE.19.005.11548

Deconstruction and Self-reflection – Polish Ethnographic Atlas in the Perspective of Selected Memory Theories: An Attempt at Theoretical Approach

Prace Etnograficzne, 2019, Tom 47, Numer 2, s. 95–108
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/22999558.PE.19.006.11572

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.