Geographic information dream

Anna Horáková,

Eva Šipöczová

Abstrakt

Geographic information system (hereinafter GIS) enables space data to save, operate and analyse. Therefore it is primarily defined for branches that are based on dealing with spatially usable data (e.g. cartography, transport, public administration etc.). Nevertheless, GIS has its use in other branches as well – it can be applied in such cases when information of focused phenomenon is operated and when at the same time this phenomenon is connected with specific area (e.g. in archaeology, architecture, preservation of monuments etc.).

Słowa kluczowe: geographic information system, traditional culture, Moravia, archive research
References

Bartoš J., Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848–1960, III.–XIII, Ostrava 1972–1994.

Davis D.E., Vytváříme mapy v GIS: prozkoumejte své okolíi celý svět v geografickém informačním system, Praha 2000.

Chodějovska E., Přehledy bádání a historiografických studií. Geografické informační systémy v prácihistorika, “Česky časopis historicky” 2011, Vol. 109, p. 794–806.

Kolař J., Geografické informačnísystémy = skriptum ČVUT, Praha 2003.

Konečny M., Rais K., Úvod do geografických informačních systémů = skriptum Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Praha 1985.

Volny Ř., Kirchliche Topographie von Mähren, meistnach Urkunden und Handschriften I–II, Brunn 1855–1863.

Voženilek V., Geografické informační systémy, Olomouc 1998.

Tuček J., Geografické informační systémy: principy a praxe, Praha 1998.

 

Websites

ESRI, http://www.esri.com/ (accessed: 6.04.2013).

Geoinformatics, http://www.geoinformatics.com/ (accessed: 6.04.2013).

Geoconnexion, http://www.geoconnexion.com/ (accessed: 6.04.2013).

Geobusiness, http://www.geobusiness.cz/ (accessed: 6.04.2013).

ArcdataPraha, http://www.arcdata.cz/ (accessed: 6.04.2013).

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.