Artykuły

Ilość

Cudza przeszłość – nasza pamięć. Praktykowanie pamięci w Bieszczadach

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 1, s. 1–23
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.026.5203

Bóle fantomowe, czyli o burzeniu cerkwi i sprawiedliwości bożej w Bieszczadach po 1947 r.

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 1, s. 25–38
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.027.5204

Polacy i Żydzi Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego w narracjach biograficznych osób wysiedlonych w Akcji "Wisła". Raport z badań

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 1, s. 39–50
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.028.5205

Ludzie – zwierzęta i zwierzęta jak ludzie.  Bieszczadzcy smolarze wobec świata przyrody

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 1, s. 51–74
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.030.5207

Bieszczady – u źródeł buntu

Prace Etnograficzne, 2016, Tom 44, Numer 1, s. 75–92
Data publikacji online: 30 czerwca 2016
DOI 10.4467/22999558.PE.15.029.5206

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.