Prace Etnograficzne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Marcin Brocki
Sekretarz redakcji: Magdalena Sztandara

Zeszyty Naukowe UJ "Prace Etnograficzne" są recenzowanym czasopismem, które ukazuje się od roku 1963. U swoich początków prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Od lat 90. zeszłego wieku zeszyty przybrały postać wydawnictwa ciągłego, a wybrane numery są profilowane tematycznie. Obecnie czasopismo posiada szeroką formułę pod względem formy i treści. Publikowane są zarówno artykuły omawiające oryginalne badania, jak i perspektywy teoretyczne, zagadnienia z zakresu metodologii badań etnograficznych oraz historii dyscypliny. Czasopismo publikuje artykuły zarówno doświadczonych badaczy, jak i młodych badaczy.

Tematy poruszane dotychczas na łamach czasopisma obejmowały szerokie spektrum dotyczące między innymi:  praktykowania pamięci, migracji i mobilności, etniczności w Europie Środkowej, niewygodnego dziedzictwa, wizualności i nowych mediów, rytuałów, pragmatyki wypowiedzi w etnografii, muzealnictwa etnograficznego.

Od 2017 roku uruchomione zostały dodatkowe działy, które poszerzają propozycję i program wydawniczy „Prac Etnograficznych”. Wynika to z potrzeby ożywienia debaty intelektualnej i wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami i ośrodkami akademickimi.

Stałym punktem są omówienia znaczących publikacji naukowych oraz recenzje zarówno publikacji, jak i zdarzeń o charakterze artystyczno-społecznym, wystaw, festiwali czy też wydarzeń oraz projektów z zakresu antropologii wizualnej i nowych mediów. Dodatkowo, cyklicznie będą publikowane inne formy: fotoeseje, refleksje i raporty z badań terenowych, wywiady i rozmowy z badaczami oraz  komentarze. W przypadku wymienionych dodatkowych działów wybór materiału do publikacji będzie dokonywany przez redakcję czasopisma, a nie przez zewnętrznych recenzentów.

ISSN 0083-4327
e-ISSN 2299-9558
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 3, Dziedzictwo kulturowe i tożsamość diaspory ukraińskiej w Polsce. Przeszłość - współczesność – konteksty

Redaktor naczelny: Marcin Brocki
Sekretarz redakcji: Magdalena Sztandara
Opublikowano online: 2018

Przeszłość

Sortuj według

Oskar Kolberg o Rusinach/Ukraińcach i ich kulturze

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 3,
Data publikacji online: 27 września 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.013.9959

Recepcja dekoracji skrzyń jaworowskich w dziełach warsztatów stolarskich w Lubaczowie

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 3,
Data publikacji online: 27 września 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.014.9960

Współczesność

„Te małe Ukraińce”. O traumie wysiedlenia, stygmatyzacji i jej konsekwencjach w relacjach potomków Ukraińców wysiedlonych w ramach akcji Wisła

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 3,
Data publikacji online: 27 września 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.011.9957

Między powszechnością a dążeniem do endogamii, czyli o polsko-ukraińskich małżeństwach mieszanych

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 3,
Data publikacji online: 27 września 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.012.9958

Konteksty

Ukraińscy migranci w Krakowie. Między współpracą a dyskryminacją

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 3,
Data publikacji online: 27 września 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.009.9955

Diaspora, ojczyzny i pamięć w życiu ukraińskich migrantów z Polski w Toronto

Prace Etnograficzne, 2018, Tom 46, Numer 3,
Data publikacji online: 27 września 2018
DOI 10.4467/22999558.PE.18.010.9956

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.