Prace Etnograficzne Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Marcin Brocki
Sekretarz redakcji: Magdalena Sztandara

Zeszyty Naukowe UJ "Prace Etnograficzne" są recenzowanym czasopismem, które ukazuje się od roku 1963. U swoich początków prezentowało dorobek pracowników Katedry Etnografii Słowian i obecnego Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Od lat 90. zeszłego wieku zeszyty przybrały postać wydawnictwa ciągłego, a wybrane numery są profilowane tematycznie. Obecnie czasopismo posiada szeroką formułę pod względem formy i treści. Publikowane są zarówno artykuły omawiające oryginalne badania, jak i perspektywy teoretyczne, zagadnienia z zakresu metodologii badań etnograficznych oraz historii dyscypliny. Czasopismo publikuje artykuły zarówno doświadczonych badaczy, jak i młodych badaczy.

Tematy poruszane dotychczas na łamach czasopisma obejmowały szerokie spektrum dotyczące między innymi:  praktykowania pamięci, migracji i mobilności, etniczności w Europie Środkowej, niewygodnego dziedzictwa, wizualności i nowych mediów, rytuałów, pragmatyki wypowiedzi w etnografii, muzealnictwa etnograficznego.

Od 2017 roku uruchomione zostały dodatkowe działy, które poszerzają propozycję i program wydawniczy „Prac Etnograficznych”. Wynika to z potrzeby ożywienia debaty intelektualnej i wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami i ośrodkami akademickimi.

Stałym punktem są omówienia znaczących publikacji naukowych oraz recenzje zarówno publikacji, jak i zdarzeń o charakterze artystyczno-społecznym, wystaw, festiwali czy też wydarzeń oraz projektów z zakresu antropologii wizualnej i nowych mediów. Dodatkowo, cyklicznie będą publikowane inne formy: fotoeseje, refleksje i raporty z badań terenowych, wywiady i rozmowy z badaczami oraz  komentarze. W przypadku wymienionych dodatkowych działów wybór materiału do publikacji będzie dokonywany przez redakcję czasopisma, a nie przez zewnętrznych recenzentów.

ISSN 0083-4327
e-ISSN 2299-9558
Punkty MNISW: 10
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 2

Redaktor naczelny: Marcin Brocki
Sekretarz redakcji: Magdalena Sztandara
Opublikowano online: 2017

Artykuły

Ilość

Indigenous Research in Academia: Methodologies, Identities, Relations

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 2, s. 145–159
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.17.007.7902

Charting Ethnic Violence through the Lens of Heritage: Engaging with the Indo-Chinese Population of Kolkata

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 2, s. 161–174
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.17.008.7903

Putting a Price Tag on Human Rights. An Anthropological Perspective on Nestle’s Drinking Water Privatisation in Pakistan

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 2, s. 175–195
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.17.009.7904

Never Mind the Generals. Burmese Punk Rock Scene as a Vehicle for Manifesting Changing Notions of Burmese Identity

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 2, s. 197–211
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.17.010.7905

Discomfort in Ethnography. Methodological questions, choices and tools in sensitive contexts

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 2, s. 213–228
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.17.011.7906

An Essay on Memory, Identity and Aesthetics Embodied in Traditional Material Culture of Polish Spisz

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 2, s. 229–253
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.17.012.8410

REFLECTIONS AND REPORTS FROM THE FIELDWORK

"Taming" Borders. Actions Taken Within the Border Areas in Selected European Twin Cities

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 2, s. 255–275
Data publikacji online: 2017

Kwartalnik "Prace Etnograficzne" ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.