Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Jolanta Święchowicz
Sekretarz redakcji: Grzegorz Micek

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 145

Redaktor naczelny: Jolanta Święchowicz
Sekretarz redakcji: Grzegorz Micek
Opublikowano online: 13 października 2016

Artykuły

Ilość

Postawy społeczności lokalnych wobec parku narodowego i rozwoju turystyki na  przykładzie miejscowości w otoczeniu Babiej Góry

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 145, s. 7-30
Data publikacji online: 17 października 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.009.5398

Turystyka filmowa w Sandomierzu

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 145, s. 31 – 45
Data publikacji online: 17 października 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.011.5400

Ocena wielkości ruchu turystycznego w ośrodku narciarskim Kotelnica Białczańska w sezonie zimowym 2014/2015

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 145, s. 47 – 70
Data publikacji online: 17 października 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.012.5401

Tradycja wielkomorawska i cyrylo-metodiańska a współczesny krajobraz kulturowy Velehradu

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 145, s. 71 – 99
Data publikacji online: 17 października 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.013.5402

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie