Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Grzegorz Micek

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 146

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Grzegorz Micek
Opublikowano online: 24 listopada 2016

Artykuły

Ilość

Assessing accuracy of forest cover information on historical maps

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 146, s. 7–18
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.014.5544

Forest cover change or misinterpretation? On dependent and independent vectorisation approaches

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 146, s. 19–30
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.015.5545

Use of late 18 th and early 19 th century cadastral data to estimate past forest cover change – a case study of Zawoja village

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 146, s. 31–49
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.016.5546

Forest cover change and secondary forest succession since 1977 in Budzów commune, the Polish Carpathians

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 146, s. 51–65
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.017.5547

Spring grass burning : an alleged driver of successful oak regeneration in sub-carpathian marginal woods. a case study

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 146, s. 67–88
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.018.5548

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie