Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Grzegorz Micek

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147

Redaktor naczelny: Jolanta Święchowicz
Sekretarz redakcji: Grzegorz Micek
Opublikowano online: 17 stycznia 2017

Artykuły

Ilość

Lithological conditions of soil erosion in the Chwalimski Potok catchment (the Drawskie Lakeland) at the background of selected geotechnical analyses

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147, s. 7–23
Data publikacji online: 17 stycznia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.16.019.6081

Selected aspects of functioning of the Lake Gardno catchment ( the Wolin Island ) as a characteristic indicator of environmental geoecosystem changes withinthe coastal young glacial zone

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147, s. 25–46
Data publikacji online: 17 stycznia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.16.020.6082

In-situ identification of groundwater drainage conditions in a selected section within the Parsęta River valley

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147,
Data publikacji online: 17 stycznia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.16.021.6083

Termiczne pory roku w Szymbarku ( 1968–2013 )

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147, s. 67–80
Data publikacji online: 17 stycznia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.16.022.6084

Zróżnicowanie dopływu promieniowania słonecznego do południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w latach 2008 – 2014

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147, s. 81–97
Data publikacji online: 17 stycznia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.16.023.6085

Ekstrema termiczne w Górach Świętokrzyskich na przełomie XX i XXI wieku

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147, s. 99–118
Data publikacji online: 17 stycznia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.16.024.6086

Metodologia oceny ryzyka powodziowego gmin województwa łódzkiego

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147, s. 119–144
Data publikacji online: 17 stycznia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.16.025.6087

Dezintegracja zlepieńców miejsko-wiejskich w Polsce w latach 2008 – 2016

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147, s. 145–168
Data publikacji online: 17 stycznia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.16.026.6088

Regionalne zróżnicowanie poziomu starości i dynamiki procesu starzenia się ludności Kuby w kontekście przemian społeczno-gospodarczych

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147, s. 169–196
Data publikacji online: 17 stycznia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.16.027.6089

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie