Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Grzegorz Micek

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Grzegorz Micek
Opublikowano online: 31 marca 2017

Artykuły

Ilość

Ekstremalne wartości wskaźników chwiejności atmosfery w Polsce i ich związek z mechanizmami ograniczającymi rozwój konwekcji

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 11–32
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.001.6269

Miesięczne anomalie termiczne na Alasce (1951–2015)

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 33–54
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.002.6270

Wypływy wód podziemnych w dnach mis jeziornych na przykładzie Jeziora Raduńskiego Górnego (Pojezierze Kaszubskie)

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 55–79
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.003.6271

Skład chemiczny wód potoków południowego stoku masywu Babiej Góry

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 81–105
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.004.6272

Integracja systemu zarządzania ryzykiem powodziowym i ochroną wód na przykładzie doliny Warty między Koninem a Obornikami

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 107–133
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.005.6273

Ocena możliwości wykorzystania satelitarnych danych optycznych i radarowych do identyfikacji typów użytków rolnych

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 148, s. 135–155
Data publikacji online: 30 marca 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.006.6274

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie