Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

Wydawcy czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komisja Geograficzna Polskiej Akadenii Umiejętności

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MNISW: 20 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj
Opublikowano online: 25 czerwca 2019

Artykuły

Ilość

Źródła Polski – zachować dla przyszłości

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157, s. 7 – 31
Data publikacji online: 25 czerwca 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.007.10623

Wykorzystanie znormalizowanego różnicowego wskaźnika wegetacji ndvi do oceny tempa zarastania zbiorników przybrzeżnych na przykładzie Jeziora Gardno

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157, s. 33– 49
Data publikacji online: 25 czerwca 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.008.10624

Oddziaływanie stawów hodowlanych na jakość wody rzeki Wąskiej

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157, s. 51 – 68
Data publikacji online: 25 czerwca 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.009.10625

Miesięczne anomalie termiczne w basenie Morza Śródziemnego (1951–2010)

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157, s. 69 – 89
Data publikacji online: 25 czerwca 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.010.10626

Extreme weather types in Lublin and their circulation conditions in the years 1951–2015

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157, s. 91 – 108
Data publikacji online: 25 czerwca 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.011.10627

Możliwości oceny warunków mezoklimatycznych winnic w Polsce na podstawie sieci stacji IMGW-PIB

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157, s. 109 – 120
Data publikacji online: 25 czerwca 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.012.10628

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie