Artykuły

Ilość

Assessing accuracy of forest cover information on historical maps

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 146, s. 7–18
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.014.5544

Forest cover change or misinterpretation? On dependent and independent vectorisation approaches

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 146, s. 19–30
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.015.5545

Use of late 18 th and early 19 th century cadastral data to estimate past forest cover change – a case study of Zawoja village

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 146, s. 31–49
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.016.5546

Forest cover change and secondary forest succession since 1977 in Budzów commune, the Polish Carpathians

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 146, s. 51–65
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.017.5547

Spring grass burning : an alleged driver of successful oak regeneration in sub-carpathian marginal woods. a case study

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 146, s. 67–88
Data publikacji online: 24 listopada 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.018.5548

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie