Uciążliwość warunków odczuwalnych podczas dni upalnych przy różnej intensywności aktywności fizycznej (na przykładzie północno-zachodniej Polski)

Monika Okoniewska

Abstrakt

Uncomfortability of bio-thermal conditions during sweltering days at different intensity of physical activity (based on the area of north-western Poland)

The work is a description of onerousness of bio-thermal conditions occurring at midday during days of tmax≥30°C in three towns located in north-western Poland: Kolobrzeg, Chojnice and Poznan, for people undertaking physical activity of varying intensity. Based on the meteorological data for 12 a.m. UTC from the period 1981–2016 average values of biometeorological (HIS, STI) and thermophysiologial (HR, Oh_H, SW, DhRna) indices, as well as their extreme values and amplitudes were calculated. The frequency of conditions burdening human body, when undertaking exercise outdoors, was also determined. The analyses showed that in the midday hours an increased physical activity leads to an increase in intense thermal sensations and a significant burdening of the human body with heat stress. A potential risk of overheating, that could occur within an hour of intense effort, was noted. A serious risk of dehydration of the body, even at moderate activity, was also indicated. Particularly burdening conditions, with high sultriness and a possibility of hyperthermia were observed in Kolobrzeg.
Słowa kluczowe: sweltering days, sultriness, heart rate, dehydration, hyperthermia, physical activity
References
Araźny A., Smukała K., 2011, Ocena bodźcowości warunków termiczno-wilgotnościowych w Polsce w przekroju południkowym w okresie 1976–2005, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, LXVI, 2, B, Lublin – Polonia, 77–90.
 
Bąkowska M., 2009, Zmienność przebiegu dobowego wybranych wskaźników bioklimatycznych w Kołobrzegu w okresie letnim w latach 1981–1990, Przegląd Geograficzny, 81 (3), 373–397.
 
Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, 192, IGiPZ PAN, Warszawa.
 
Błażejczyk K., Kunert, A., 2011, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Monografie, 13, IGiPZ PAN, Warszawa.
 
Cebulak E., Limanówka D., 2007, Dni z ekstremalnymi temperaturami powietrza w Polsce, [w:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (red.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, IGiGP UJ, Kraków, 185–194.
 
Kalbarczyk E., Kalbarczyk R., 2007, Klimatyczne uwarunkowania turystyki na Pomorzu Środkowym, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 16, 2 (36), 52–63.
 
Kondracki J., 2002, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
Kossowska-Cezak U., Skrzypczuk J., 2011, Pogoda upalna w Warszawie (1947–2010), Prace i Studia Geograficzne, 47, 139–146.
 
Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2002, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwość jego wykorzystania w lecznictwie, Monografie, 3, IGiPZ PAN, Warszawa.
 
Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie, 4, IGiPZ PAN, Warszawa.
 
Koźmiński C., Michalska B., 2010, Zmienność liczby dni gorących i upalnych oraz odczucia cieplne w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Acta Agrophysica, 15 (2), 347–357.
 
Koźmiński C., Michalska B., 2011, Meteorologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Acta Balneologica, 1, 68–74.
 
Krawczyk B., 2001, Ryzyko wystąpienia stresu ciepła w wybranych uzdrowiskach polskich, Balneologia Polska, 43 (1–2), 88–93.
 
Kuchcik M., 2006, Fale upałów w Polsce w latach 1993–2002, Przegląd Geograficzny, 78 (3), 397–412.
 
Mizera K., Pilis W., 2008, Znaczenie żywienia w sportach siłowych w różnych fazach ontogenezy człowieka, Medicina Sportiva Practica, 9 (4), 73–84.
 
Tomczyk A. M., 2012, Pogoda upalna w Poznaniu w latach 1980–2011, Słupskie Prace Geograficzne, 9, 155–162.
 
Twardosz R., 2009, Fale niezwykłych upałów w Europie na początku XXI wieku, Przegląd Geofizyczny, 3–4, 193–204.
 
Więcław M., 2013, Synoptyczne uwarunkowania występowania dni ekstremalnych pod względem termicznym w Chojnicach w okresie lat 1976–2010, Journal of Health Sciences, 3 (14), 27–39.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie