Ocena warunków bioklimatycznych Polski Wschodniej do wybranych form rekreacji i turystyki

Sylwester Wereski

Abstrakt

Evaluation of bioclimatic conditions for selected forms of recreation and tourism in Eastern Poland

In this paper authors present an evaluation of bioclimatic conditions in the eastern part of Poland in regard to selected forms of recreation and tourism. For this purpose the biothermal-meteorological weather classification by K. Błażejczyk was used. Meteorological data for the period 1981–2015 were obtained from the Institute of Meteorology and  Water Management meteorological stations at Białystok, Lublin-Radawiec and Lesko. It was found that in Eastern Poland the most favourable conditions for sunbathing (SB) and aerotherapy (AB) occur from mid-April to mid-October, but in Lesko better conditions for these recreation  types are more frequent during the autumn moths. As for mild forms of recreation (MR) weather conditions are favourable more often during the year in Lesko than in Lublin or Białystok. As for intense activity (AR), favourable weather conditions occur during most days of the year. The type of recreation favoured by weather conditions in Eastern Poland for the shortest period of the year is ski tourism (ST). In Lublin and Białystok this period lasts from the beginning of February to the first decade of March. In Lesko the ski tourism season begins at the end of December and it is twice as long as in the other stations.

Słowa kluczowe: Eastern Poland, bioclimate assessment index weather, WSI, biothermal-meteorological weather classification
References

Bioklima©2.6., Pakiet programu, www.igipz.pan.pl/Bioklima-zgik.html.

Błażejczyk K., 1979, Typologia pogody na potrzeby klimatoterapii, Dokumentacja Geograficzna, 2, 12–24.

Błażejczyk K., 1983, Bioklimatyczna ocena i typologia uzdrowisk Polskich, Dokumentacja Geograficzna, 3, 9–85.

Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192.

Błażejczyk K., 2005, Biotermiczno-meteorologiczna klasyfikacja pogody jako narzędzie oceny warunków bioklimatycznych, [w:] Z. Babiński (red.), Środowisko przyrodnicze w badaniach geografii fizycznej, Promotio Geographica Bydgostiensia, 2, 89–127.

Błażejczyk K., Kunert A., 2011, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Monografie, 13, IGiPZ PAN, Warszawa.

Fraitas C.R. de, 2001, Theory, concepts and methods in Tourism Climate Research, [w:] A. Matzarakis, C.R. de Freitas (red.), Proceedings of the First International Workshop on Climate, Tourism and Recreation, Report of a Workshop Held at Porto Carras, Neos Marmaras, Halkidiki, Greece, 5–10 October 2001. International Society of Biometeorology, 3–14, http://www.urbanclimate.net/cctr/ws/papers/01_defreitas.pdf (25.11.2016).

Howe G.F., 1925, The summer and winter weather of selected cities in North America, Monthly Weather Reviev, 10, 427–429.

Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka. Metody i ich zastosowanie w badaniach klimatu Polski, Monografie, 1, IGiPZ PAN, Warszawa.

Koźmiński C., Mąkosza A., Michalska B., 2007, Bioklimatyczne warunki wypoczynku w rejonie jeziora Miedwie w półroczu ciepłym, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 15, 3 (37), 3–37.

Łobożewicz T., 1979, Warunki rozwoju turystyki i sportu narciarskiego w Polsce w świetle badań śniegowych, Instytut Turystyki, Warszawa.

Michna E., Paczos S., 1971, Die Schneebedingungen des westlischen Bieszczady-Gebirges in hinsicht auf Touristische und Wintersportlische anforderungen, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, sec. D, 11, 3–7.

Miszuk B., 2006, Ocena warunków bioklimatycznych obszarów górskich z punktu widzenia turystyki i rekreacji przy wykorzystaniu biotermiczno-meteorologicznej klasyfikacji pogody na przykładzie danych ze Szrenicy, Annales UMCS, sec. B, 61, 36, 308–319.

Miszuk B., 2008, Charakterystyka warunków bioklimatycznych Karkonoszy z punktu widzenia różnych form turystyki i rekreacji, Prace Geograficzne, 120, 79–91.

Miszuk B., Otop I., Strońska M., Schwarzak S., Surke M., 2016, Tourism-climate conditions and their future development in the Polish-Saxon border area, Meteorologische Zeitschrift, 25, 4, 421–434.

Nichols E.S., 1925, A classification of weather types, Monthly Weather Reviev, 10, 431–434.

Nowosad M., 1980, Ocena wybranych elementów meteorologicznych pod kątem potrzeb turystyki i narciarstwa na przykładzie Przemyśla, Folia Societatis Scientiarum Lublinensis, Geogr. 2, 22, 63–68.

Piotrowicz K., 2010, Sezonowa i wieloletnia zmienność typów pogody w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

Sikora S., 2008, Bioklimat Wrocławia, Rozprawy Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 5, Wrocław.

Switzer J.E., 1925, Weather types in the climate of Mexico, The Canal Zone and Cuba, Monthly Weather Reviev, 10, 434–437.

The World Travel & Tourism Council 2016, The Economic Impact of Travel & Tourism: 2016 Annual Update – Summary, https://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-research/regions-2016/world2016.pdf (15.03.2017).

Wereski S., 2009, Warunki biotermiczne w Lesku w latach 2000–2005, [w:] L. Kasprzak (red.), Badania podstawowe i aplikacyjne w naukach geograficznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 51–56.

Wereski S., 2012, Przydatność warunków bioklimatycznych do turystyki wypoczynkowej w Solinie (1981–1998), Przegląd Geograficzny, 84 (3), 447–456.

Wereski S., Demczuk P., 2015, Ocena warunków bioklimatycznych Leska pod kątem możliwości uprawiania wybranych form turystyki, [w:] A. Wdowiak, A. Tucki (red.), Aspekty środowiskowo-rekreacyjne i prawne zdrowia człowieka, Międzynarodowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznej, Włodawa, 212–224.

World Tourism Organization 2016, UNWTO Annual Report 2015, UNWTO, Madrid, http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/annual_report_2015_lr.pdf (15.03.2017).

Woś A., 1996, Struktura sezonowa klimatu Polski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Woś A., 1999, Klimat Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zinkiewicz W., 1953, Zagadnienia kompleksów pogodowych, Annales UMCS, sec. B, 8, 6, 312–341.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie