Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Grzegorz Micek
Opublikowano online: 8 lutego 2018

Artykuły

Ilość

Antropogenicznie uwarunkowane przełomy Suminy i Wierzbnika jako przykład naturalizacji sztucznych koryt rzecznych (zlewnia Rudy)

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 7 – 24
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.001.8476

Uwarunkowania termiczne tworzenia się i utrzymywania pokrywy lodowej na Noteci

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 25– 47
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.002.8477

Zmienność przestrzenna i czasowa opadów atmosferycznych w Japonii (1901–2015)

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 49 – 67
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.003.8478

Uwarunkowania cyrkulacyjne temperatury powietrza w Warszawie w miesiącach o skrajnych wartościach wskaźnika NAO (1951–2015)

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 69 – 87
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.004.8479

Ocena warunków bioklimatycznych Polski Wschodniej do wybranych form rekreacji i turystyki

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 89 – 103
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.005.8480

Anthropogenic Denudation in Mining Areas on the Example of the Wałbrzych coal mining area (Sudetes, Poland)

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 153, s. 105 – 131
Data publikacji online: 9 lipca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.006.8481

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie