Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj
Opublikowano online: 18 lutego 2019

Artykuły

Ilość

Wieloletnia i sezonowa zmienność wydajności źródeł Sudetów i Karpat

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 7 – 26
Data publikacji online: 18 lutego 2019
DOI 10.4467/20833113PG.18.013.9536

Zróżnicowanie i zmienność wieloletnia sezonowości przepływu w wybranych przekrojach wodowskazowych Wisły

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 27 – 45
Data publikacji online: 18 lutego 2019
DOI 10.4467/20833113PG.18.016.9539

Odpływ rzeki Prądnik w Ojcowie w latach 1961–2014

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 47 – 67
Data publikacji online: 18 lutego 2019
DOI 10.4467/20833113PG.18.014.9537

Roczna i dobowa zmienność temperatury gruntu na polanie śródleśnej w Wielkopolskim Parku Narodowym

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 69 – 83
Data publikacji online: 18 lutego 2019
DOI 10.4467/20833113PG.18.015.9538

Przebieg temperatury zim na obszarze Polski w latach 1720–2015

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 85 – 138
Data publikacji online: 18 lutego 2019
DOI 10.4467/20833113PG.18.018.9541

Chemical composition of utility water in the arid climate zone on the examples of Kébili and Medenine regions (southern Tunisia)

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 139 – 156
Data publikacji online: 18 lutego 2019
DOI 10.4467/20833113PG.18.017.9540

Sedymentacja mad wiślanych w Tyńcu

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 155, s. 157 – 172
Data publikacji online: 18 lutego 2019
DOI 10.4467/20833113PG.18.019.9542

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie