Prace Geograficzne

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj

Prace Geograficzne są czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Należą, obok Czasopisma Geograficznego i Przeglądu Geograficznego do grupy najstarszych polskich czasopism geograficznych.

W Pracach Geograficznych publikowane są artykuły oraz recenzje obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej i nauk pokrewnych, m.in.: geofizyki, geologii, środowiskowej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, geoekologii, ekohydrologii oraz geografii społeczno-ekonomicznej i nauk pokrewnych, m.in.: rozwoju lokalnego i regionalnego, studiów regionalnych, studiów miejskich, gospodarki przestrzennej, planowania regionalnego.

Wydawcy czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komisja Geograficzna Polskiej Akadenii Umiejętności

ISSN 1644-3586
e-ISSN 2083-3113
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 156

Redaktor naczelny: Dorota Matuszko
Sekretarz redakcji: Arkadiusz Kocaj
Opublikowano online: 29 kwietnia 2019

Artykuły

Ilość

Rozwój sieci szlaków pieszych w wybranych częściach Sudetów Środkowych w latach 2005–2017

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 156, s. 9 – 33
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.001.10305

Wpływ Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 na wizerunek turystyczny Obwodu Kaliningradzkiego

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 156, s. 35 – 53
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.002.10306

Czynniki geograficzne warunkujące aktywność turystyczną i wybór destynacji turystycznych chicagowskiej Polonii

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 156, s. 55 – 78
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.003.10307

Natężenie ruchu żeglugowego na dolnej Wiśle na podstawie analizy śluzowań we Włocławku w latach 1997–2016

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 156, s. 79 – 99
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.004.10308

Dostępność i jakość przestrzeni publicznych w tkance miejskiej wybranych dzielnic Krakowa w kontekście użytkowania ich przez osoby starsze

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 156, s. 101 – 119
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.005.10309

Geopolityka w myśli geograficznej i działalności Antoniego Sujkowskiego

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 156, s. 121 – 138
Data publikacji online: 29 kwietnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.006.10310

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie