Artykuły

Ilość

Przestrzenne rozmieszczenie poakcesyjnych imigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii wraz z analizą skali imigracji z Polski

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 129 , s. 7-22
Data publikacji online: 20 sierpnia 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.011.0519

Zmiany liczby i poziomu segregacji obcokrajowców w Bremie oraz uwarunkowania ich rozmieszczenia przestrzennego

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 129 , s. 23-41
Data publikacji online: 20 sierpnia 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.012.0520

Zróżnicowanie etniczne a warunki życia ludności w Ciudad de México (Distrito Federal)

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 129 , s. 43-61
Data publikacji online: 20 sierpnia 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.013.0521

Procesy społeczno-ekonomiczne w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 129 , s. 63-81
Data publikacji online: 20 sierpnia 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.014.0522

Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 129 , s. 83-101
Data publikacji online: 20 sierpnia 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.015.0523

Wpływ granic administracyjnych na dostępność usług na przykładzie szkolnictwa ponadpodstawowego Węgier

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 129 , s. 103-121
Data publikacji online: 20 sierpnia 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.016.0524

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie