Przestrzenne rozmieszczenie poakcesyjnych imigrantów z Polski w Wielkiej Brytanii wraz z analizą skali imigracji z Polski

Jadwiga Gałka

Abstrakt

The post-EU-entry emigration of Poles was one of the most important events in Polish history. In addition to traditional patterns of international mobility, a completely new direction for Polish emigrants became Ireland and the UK. Post-EU-entry emigration from Central and Eastern Europe (mainly from Poland) was one of the main factors shaping the image and ethnic structure of contemporary Great Britain. Not surprisingly, it has been recognized as one of the most important events in the migration history of Great Britain. The purpose of this paper is to examine the scale of Polish immigration to the UK in light of British statistical sources. The paper attempts to show not only a change in migrant flow, but also provides the demographic and social characteristics of this group of people and its spatial distribution. In addition, the paper describes the principal UK sources of information on the scale of post-EU-entry migration.

Słowa kluczowe: post-EU-entry emigration, Poland, Great Britain, unique distribution of Poles
References

Boski P., 1992, O byciu Polakiem w ojczyźnie i o zmianach tożsamości kulturowo narodowej na obczyźnie [w:] P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre (red.), Tożsamość a odmienność kulturowa, Instytut Psychologii PAN, Warszawa, 71–196.
Chappell L., Sriskandarajah D., Swinburn T.K., 2008, Building a New Home: Migration in the UK
construction sector, IPPR, London.
Coyle A., 2007, Resistance, regulation and rights. The changing status of Polish women’s migration and work in the ‘new’ Europe, European Journal of Women’s Studies, 14, 37–50.
Czaykowski B., Sulik B., 1961, Polacy w Wielkiej Brytanii, Instytut Literacki, Paryż.
Długosz Z., 2007, Wybrane aspekty stałej emigracji ludności z Polski za granicę po 1989 roku, Czasopismo Geograficzne, LXXVIII (1–2), 3–23.
Drinkwater S., Eade J., Garapich M.P., 2006a, Class and Ethnicity – Polish Migrants in London, CRONEM, University of Surrey, Surrey.
Drinkwater S., Eade J., Garapich M.P., 2006b, Poles apart? EU enlargement and the labour market
outcomes of immigrants in the UK, IZA Discussion Papers 2410, Bonn, 1–29.
Düvell F., 2004, Polish undocumented immigrants, regular high-skilled workers and entrepreneurs
in the UK, Working Papers, Seria Prace Migracyjne, 54, Ośrodek Badań nad Migracjami, Instytut Studiów Społecznych UW, 1–28.
Fihel A., Kaczmarczyk P., 2008, Współczesne migracje z Polski – skala, struktura oraz próba interpretacji [w:] P. Kaczmarczyk, I. Tyrowicz (red.), Współczesne procesy migracyjne w Polsce
a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 25–64.
Galasińska A., Kozłowska O., 2009, Discourses of a “normal life” among postaccession migrants from Poland to Britain [w:] K. Burrell (red.), Polish Migration to the UK in the ‘New’ European
Union After 2004, Ashgate Publishing Ltd., Farnham, 87–105.
Garapich M.P., 2006a, My nie mamy z tym nic wspólnego – czyli polska diaspora na skrzyżowaniu
między lokalizmem a globalizacją, Przegląd Polonijny, 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Kraków, 69–88.
Garapich M.P., 2006b, London’s Polish Order. Class and Ethnicity Among Global City Migrants, CRONEM, Universityof Surrey, Guildford.
Garapich M.P., 2008a, Odyssean Refugees, Migrants and Power: Construction of the “Other” within the Polish Community in the United Kingdom [w:] D. Reed-Danahay, C. Brettell (red.), Citizenship,
Political Engagement and Belonging: Immigrants in Europe and the United States, Rutgers
University Press, New Brunswick, New Jersey, London, 124–144.
Garapich M.P., 2008b, The migration industry and civil society: Polish immigrants in the United
Kingdom before and after EU enlargement, Journal of Ethnic and Migration Studies, 34 (5),
735–752.
Grabowska-Lusińska I., Okólski M., 2008, Migracja z Polski po 1 maja 2004 r.: jej intensywność
i kierunki geograficzne oraz alokacja migrantów na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, CMR
Working Papers, 33, 91, Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.
Grabowska-Lusińska I., Okólski M., 2009, Emigracja ostatnia?, Wydawnictwo Naukowe Scholar,
Warszawa.
Green A.E., Jones P., Owen D., 2007, Migrant workers in the East Midlands labour market. Final
report submitted to the East Midlands Development Agency, Institute for Employment Research,
University of Warwick, Coventry.
Iglicka K., Jaźwińska E., Okólski M., 1996, Współczesne migracje zagraniczne ludności Polski.
Badania etnosondażowe, Studia Demograficzne (4), 3–41.
Iglicka K., Weinar A., 2005, Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na ruchy migracyjne na terenie
Polski, Raporty i Analizy, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, 1–25.
Jaźwińska E., Okólski M. (red.), 2001, Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Kaczmarczyk P., 2005, Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian, Wydawnictwo Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa.
Kaczmarczyk P., 2008a, Studia przypadków [w:] P. Kaczmarczyk, I. Tyrowicz (red.), Współczesne
procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych
z rynkiem pracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 79–152.
Kaczmarczyk P. (red.), 2008b, Współczesne migracje zagraniczne Polaków. Aspekty lokalne i regionalne, Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.
Kępińska E., 2007, Recent trends in international migration: the 2007 SOPEMI Report for Poland,
CMR Working Papers, 29/87, Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych
UW, Warszawa.
Kłos B., 2006, Migracje zarobkowe Polaków do krajów Unii Europejskiej, Infos, Biuro Analiz
Sejmowych, 2, Warszawa, 1–4.
Korczyńska J., 2003, Sezonowe wyjazdy zarobkowe Polaków do Niemiec, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa.
Lipińska M., 2007, Migracja zarobkowa z Polski do krajów Unii Europejskiej – wyzwania dla państwa, Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą, pod patronatem Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, Senat
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 1–126.
McKay S., Winkelmann-Gleed A., 2005, Migrant workers in the East of England, Working Lives
Institute/EEDA, London.
Milewski M., Ruszczak-Żbikowska J., 2008, Motywacje do wyjazdu, praca, więzi społeczne i plany
na przyszłość polskich migrantów przebywających w Wielkiej Brytanii i Irlandii, CMR Working
Papers, Seria Prace Migracyjne, 35, 93, Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział Nauk
Ekonomicznych UW, Warszawa.
Morawska E., 2001, Structuring migration: the case of Polish income-seeking travelers to the West,
Theory and Society, 30 (1), 47–80.
Niewierowicz M., Borucki B., 2009, Polski rząd i armia w Wielkiej Brytanii, Seria: Historia II Wojny
Światowej, Media regionalne, Białystok.
Okólski M., 1993, Migracje zagraniczne w okresie tworzenia rynku pracy w Polsce, Rynek pracy
w Polsce, 3.
Okólski M., Kaczmarczyk P., 2006, Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa
Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
Pillai R., 2006, Destination North East? Harnessing the regional potential of migration, IPPR, London.
Pollard N., Latorre M., Sriskandarajah D., 2008, Floodgates or turnstiles? Post-EU enlargement
migration flows to (and from) the UK, IPPR, London.
Portes A. (red.), 1995, The economic sociology of immigration, Russell Sage Foundation, New
York.
Ryan L., Sales R., Tilki M., Siara B., 2008, Social networks, social support and social capital:
the experience of recent Polish migrants in London, Sociology, 42 (4), 671–690.
Ryan L., Sales R., Tilki M., Siara B., 2009, Recent Polish migrants in London, Accessing and participating
in social networks across borders [w:] K. Burrell (red.), Polish migration to the UK in the
‘New’ European Union, Ashgate Publishing Ltd., Farnham, 149–167.
Sakson B., 2002, Wpływ „niewidzialnych” migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury
demograficzne Polski, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
Salt J., 2007, International migration and the United Kingdom: report of the United Kingdom SOPEMI
Correspondent to the OECD 2007, UCL, London.
Spencer S., Ruhs M., Anderson A., Rogaly B., 2007, Migrants’ lives beyond the workplace:
The experiences of Central and East Europeans in the UK, Joseph Rowntree Foundation,
York.
Sriskandarajah D., 2004, EU Enlargement and Labour Migration: An IPPR FactFile, IPPR, London.
Sriskandarajah D., Cooley L., Kornblatt T., 2007, Britain’s Immigrants: An Economic Profile,
IPPR, London.
Sriskandarajah D., Cooley L., Reed H., 2005, Paying their way: the fiscal contribution of immigrants
in the UK, IPPR, London.
Sword K., 1996, Identity in flux : the Polish community in Britain, SSEES, UCL, Occasional Paper,
36, London.
Sword K., Davies N., Ciechanowski J., 1989, The formation of the Polish Community In Great Britain
1939–1950, SSEES, UCL, London.
Śleszyński P., 2006, Zmiany emigracji z Polski według oficjalnych statystyk w ujęciu przestrzennym
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Biuletyn Migracyjny – Dodatek, 10, Ośrodek
Badań nad Migracjami UW, Warszawa, 1–3.
Trevena P., 2009, “New” Polish migration to the UK. A synthesis of the existing evidence, Centre for Population Change Working Paper, 1–3, Economic and Social Research Council, University of Southampton, Southampton.
Tyrowicz J., 2008, Raport z warsztatów eksperckich programu „Work in Poland” [w:] P. Kaczmarczyk,
I. Tyrowicz (red.), Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa, 171–209.
Vershinina N., Barrett R., Meyer M., 2009, Polish immigrants in Leicester: forms of capital underpinning entrepreneurial activity, Leicester Business School Occasional Paper, 86, Leicester Business School, Leicester.
Wiśniewski J., Duszczyk M., 2006, Emigrować i wracać. Migracje zarobkowe Polaków po 1 maja 2004 r., ISP, Warszawa, 1–44.
Zborowski A., Gałka J., 2008, Migracje stałe i czasowe z Polski po akcesji do Unii Europejskiej [w:] D. Ilnicki, K. Janc (red.), Przekształcenia Regionalnych Struktur Funkcjonalno-Przestrzennych,
Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu
Wrocławskiego, 3, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław, 29–37.
Zubrzycki J., 1956, Polish immigrant in Britain. A study of adjustment, Oxford University Press,
Oxford.
Zubrzycki J., 1988, Soldiers and peasants. The sociology of Polish migration. The second M. B. Grabowski memorial lecture, Orbis Books, London.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie